Vantaan Kokoomus

Tavoiteohjelma 2021

Tavoiteohjelma 2021

Viedään Vantaa hyvän kehälle!

Vetovoimainen kaupunki houkuttelee työllistäviä yrityksiä ja osaavaa työvoimaa. Tämä tuottaa työpaikkoja, työllisyyttä ja verotuloja. Lyhyesti sanottuna niitä resursseja, joita tarvitsemme Vantaan palvelujen ja vetovoiman kehittämiseen.

Positiivisen kierteen vastakohta on noidankehä, jossa Vantaa ei houkuttele työllistäviä yrityksiä, työttömyys kasvaa eikä meillä ole riittävästi verotuloja palveluihin ja vetovoimaisen kaupungin kehittämiseen. Tiukassa taloustilanteessa tarvitaan talousjärkeä, tehokkuutta ja yhteistyötä palvelutuotannossa yksityissektorin kanssa.

Vahva talous on kaiken kehittämisen lähtökohta. Jotta Vantaa pystyy tarjoamaan asukkaiden tarvitsemat palvelut, kaupungin talouden pitää olla kunnossa ja palvelutuotannon tehokasta.

Kokoomus tahtoo vauhdittaa Vantaalle positiivisen kierteen mukaista kehitystä. Vältetään noidankehä ja viedään Vantaa hyvän kehälle!

Liite

Kuntavaaliohjelma

kuntavaaliohjelma_2021_vk.pdf, 478 kt, 16.3.2021

Download: Kuntavaaliohjelma pdf