Vantaan Kokoomus

Arvot

Kokoomus on keskustaoikeistolainen kansanpuolue. Sen tehtävänä on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvinvointia sekä kehittää yhteiskuntaa.

Kokoomuslainen päättäjä pyrkii löytämään kokonaisuuden kannalta parhaat päätökset, ei sorru katteettomien lupausten antamiseen tai toimi yhden ryhmän asialla muita vastaan.

Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen.

Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kokoomuksen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen.

Kokoomus on myös aktiivinen ja avoin uudistaja. Kokoomus rakentaa aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuutta sekä etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Saavutukset

Politiikka on pitkäjänteistä, yhteistyötä ja ymmärtämistä vaativa laji. Suomalaisessa järjestelmässä yhden puolueen on suurissa kaupungeissa mahdoton toteuttaa asioita yksin. On kuitenkin asioita, jotka ovat olleet ja ovat lähellä sydäntämme ja joita ylpeästi voimme kutsua saavutuksiksemme. Tässä niistä joitakin.

Alhainen veroprosentti

Vantaan kuntavero on yksi maan pienimmistä. Pidämme tärkeänä, että saat päättää itse rahojesi käytöstä.

Talous- ja velkaohjelma

Hyvin hoidettu talous ja tehokas hallinto ovat hyvän hallinnon kulmakiviä.

Työpaikat

Vantaan Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on 107 %. Rakennamme kaupunkia, jossa kannattaa tarjota työtä.

Lentokenttä ja Aviapolis

Olemme aktiivisesti kehittäneet lentokenttää ja sen lähialueita yhtenä Vantaan vetovoimatekijöistä.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen

Olemme aina uskoneet, että Vantaalla tarvitaan oikeita kaupunkikeskuksia. Tämä työ näkyy kasvavina ja kehittyvinä kaupunkimaisina keskuksina.

Kehä III

Vantaalla asuvimme toimiva ja nopea tieverkko on tärkeä. Laskemme Kehä III:n perusparannuksen saavutuksiimme.

Kehärata

Kasvava kaupunki tarvitsee parempaa julkista liikennettä. Oma metromme, Kehärata, avaa uusia mahdollisuuksia kaupungin kehittämiseen.

Parempaa koulutusta

Puolueemme on perustettu sivistyksen nimissä. Olemme aina ajaneet parempaa koulutusta, pienempiä luokkakokoja ja valinnanvaraa kieliopintoihin.