Vantaan Kokoomus

Vaalitoimitsijaksi presidentinvaaleihin 2024

Vaalitoimitsijaksi presidentinvaaleihin 2024

PRESIDENTINVAALIT toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja ennakkoäänestys 17.–23.1.2024. Mahdollinen toinen kierros toimitetaan 11.2.2024 ja toisen kierroksen ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2024.

Haemme nyt toimitsijoita vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin Vantaalle. Haku tapahtuu 10.09.2023 mennessä alempaa löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Paikat ovat puheenjohtajien, varapuheenjohtajien, jäsenten tai varajäsenten tehtäviä.

Paikkoja täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mahdollisimman varhainen ilmoittautuminen on toivottavaa.

Tehtäviin valituille pyritään ilmoittamaan syyskuun viimeisellä viikolla heidän sijoituspaikkansa.

EDELLYTYKSET TEHTÄVÄÄN

  • Vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan ehdotettavan henkilön kotikunnan on oltava Vantaa.
  • Ehdokas ei voi toimia vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
  • Ehdokkaan puoliso, lapset, sisarukset tai vanhemmat eivät voi toimia vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan sekä aviopuolisoita että avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
  • Vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan ehdotettavan henkilön on annettava etukäteen suostumuksensa tehtävään sekä siitä perittävään 20% luottamushenkilömaksuun. Tämän lisäksi kaupungille on toimitettava perustietolomake, mikäli sellaista ei ole vielä toimitettu jo aikaisemmin tällä kuntavaalikaudella (luottamushenkilöt, tai esim. eduskuntavaalien yhteydessä) tai mikäli tiedot ovat muuttuneet. Lomakkeesta ollaan vielä erikseen yhteydessä esitettävien henkilöiden osalta.

Tehtävästä maksetaan puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle 390 euron ja jäsenelle/varajäsenelle 290 euron palkkio, kun tehtävä kestää ääntenlaskentoineen yli kolme tuntia. Varsinaisen ja varajäsenen tehtävissä ei käytännössä ole juuri eroa, sillä päivää jaetaan kaikkien lautakuntalaisten kesken.

VAALILAUTAKUNNAT

Vaalilautakuntiin kuuluvien tulee varautua olemaan varsinaisena vaalipäivänä vaalipaikalla hoitamassa äänestystoimitusta sekä mukana ääntenlaskussa klo 20:00 jälkeen. Jäsenten paikallaoloista sovitaan tarkemmin vaalilautakunnan järjestäytymiskokouksessa tai lautakunnan puheenjohtajan kanssa erikseen. Käytännössä varajäsenet pääsevät lähes aina osallistumaan varsinaisten jäsenten tapaan.

Keskusvaalilautakunta järjestää vaalilautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille pakollisen koulutustilaisuuden Teamsissa 22.11. klo 17-19. Osalle vaalilautakuntien jäsenistä järjestetään myös koulutusta Teamsissa 23.11. klo 17-19.

Presidentinvaalien osalta mahdollista on myös toinen äänestyskierros, jolloin lautakuntiin nimettyjen tulee varautua osallistumaan myös toisen kierroksen varsinaiseen äänestyspäivään ensimmäisen äänestyspäivän tapaan.

VAALITOIMIKUNNAT

Vaalitoimikunnat kiertävät ennakkoäänestysten aikana vanhainkodeissa, vankiloissa, sairaaloissa ja kodeissa hoitamassa äänestystoimitusta. Vaalitoimikunnan jäsenten tulee olla käytettävissä tehtävään arkisin päiväsaikaan. Oman auton käyttömahdollisuus on suositeltava. Vaalitoimikunnissa ei voi toimia vaaleissa ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa.

Keskusvaalilautakunta järjestää kaupungintalolla 21.11. klo 17-19 koulutuksen myös näihin tehtäviin. Huomaathan, että toimikuntapaikkoja on jaossa merkittävästi vähemmän kuin lautakuntapaikkoja.

Tehtäviin hakeneet pyritään sijoittamaan toiveiden mukaan, mutta joka tapauksessa mahdollisimman lähelle asuinpaikkaa tai toivelautakuntaa.

Nimi(Pakollinen)
Osoite(Pakollinen)
Olen käytettävissä vaalitoimitsijana(Pakollinen)
Olen toiminut aiemmin vaalitoimitsijana(Pakollinen)
Olen toimittanut kaupungille perustietolomakkeen kuntavaalien 2021 jälkeen
Olen kokoomuksen jäsen(Pakollinen)
Olen 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja kirjoilla Vantaalla, äänioikeutettu eduskuntavaaleissa 2023 ja sitoudun maksamaan saamastani palkkiosta Vantaan Kokoomukselle 20% luottamushenkilömaksun.(Pakollinen)
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn(Pakollinen)