Vantaan Kokoomus

Vaalitoimitsijaksi eduskuntavaaleihin 2023

Vaalitoimitsijaksi eduskuntavaaleihin 2023

KIITOS KAIKILLE ILMOITTAUTUNEILLE! KAIKKI PAIKAT ON TÄYETTY, MUTTA ILMOITTAUTUA VOI VIELÄ EDELLEEN VARASIJOILLE, JOITA TÄYTETÄÄN SAIRASTAPAUSTEN JA MUIDEN MAHDOLLISTEN ESTEIDEN SATTUESSA.

 

EDUSKUNTAVAALIT toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 ja ennakkoäänestys 22.–28.3.2023.

Haemme nyt toimitsijoita vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin Vantaalle. Haku tapahtuu 30.11.2022 mennessä alempaa löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Paikat ovat puheenjohtajien, varapuheenjohtajien, jäsenten tai varajäsenten tehtäviä.

Paikkoja täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mahdollisimman varhainen ilmoittautuminen on toivottavaa.

EDELLYTYKSET TEHTÄVÄÄN

  • Vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan ehdotettavan henkilön kotikunnan on oltava Vantaa.
  • Ehdokas ei voi toimia vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
  • Ehdokkaan puoliso, lapset, sisarukset tai vanhemmat eivät voi toimia vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan sekä aviopuolisoita että avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
  • Vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan ehdotettavan henkilön on annettava etukäteen suostumuksensa tehtävään sekä siitä perittävään 20% luottamushenkilömaksuun. Tämän lisäksi kaupungille on toimitettava perustietolomake, mikäli sellaista ei ole vielä toimitettu jo aikaisemmin tällä kuntavaalikaudella (luottamushenkilöt, tai esim. eduskuntavaalien yhteydessä) tai mikäli tiedot ovat muuttuneet. Lomakkeesta ollaan vielä erikseen yhteydessä esitettävien henkilöiden osalta.

Tehtävästä maksetaan puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle 390 euron ja jäsenelle/varajäsenelle 290 euron palkkio, kun tehtävä kestää ääntenlaskentoineen yli kolme tuntia. Varsinaisen ja varajäsenen tehtävissä ei käytännössä ole juuri eroa, sillä päivää jaetaan kaikkien lautakuntalaisten kesken.

VAALILAUTAKUNNAT

Vaalilautakuntiin kuuluvien tulee varautua olemaan varsinaisena vaalipäivänä vaalipaikalla hoitamassa äänestystoimitusta sekä mukana ääntenlaskussa klo 20:00 jälkeen. Jäsenten paikallaoloista sovitaan tarkemmin vaalilautakunnan järjestäytymiskokouksessa tai lautakunnan puheenjohtajan kanssa erikseen.

Keskusvaalilautakunta järjestää vaalilautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille pakollisen koulutustilaisuuden keväällä. Osalle vaalilautakuntien jäsenistä järjestetään myös tietojärjestelmäkoulutusta. Ajankohta on näissä nykytiedon valossa helmikuun jälkimmäinen puolisko.

VAALITOIMIKUNNAT

Vaalitoimikunnat kiertävät ennakkoäänestysten aikana (22.–28.3.2023) vanhainkodeissa, vankiloissa, sairaaloissa ja kodeissa hoitamassa äänestystoimitusta. Vaalitoimikunnan jäsenten tulee olla käytettävissä tehtävään arkisin päiväsaikaan. Oman auton käyttömahdollisuus on suositeltava. Vaalitoimikunnissa ei voi toimia vaaleissa ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa.

Keskusvaalilautakunta järjestää helmikuussa koulutusta myös näihin tehtäviin.

Tehtäviin hakeneet pyritään sijoittamaan toiveiden mukaan, mutta joka tapauksessa mahdollisimman lähelle asuinpaikkaa tai toivelautakuntaa.

Nimi(Pakollinen)
Osoite(Pakollinen)
Olen käytettävissä vaalitoimitsijana(Pakollinen)
Olen toiminut aiemmin vaalitoimitsijana(Pakollinen)
Olen toimittanut kaupungille perustietolomakkeen kuntavaalien 2021 jälkeen
Olen kokoomuksen jäsen(Pakollinen)
Olen 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja kirjoilla Vantaalla, äänioikeutettu eduskuntavaaleissa 2023 ja sitoudun maksamaan saamastani palkkiosta Vantaan Kokoomukselle 20% luottamushenkilömaksun.(Pakollinen)
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn(Pakollinen)