Vantaan Kokoomus

Tekninen lautakunta 2017-21

Teknisen lautakunnan vastuualuetta ovat mm. julkiset kaupunkitilat sekä tieverkoston ja liikenteen kehittäminen ja ylläpitäminen. Lisäksi sillä on kiinteistöihin liittyviä tehtäviä, kuten kaupungin toimitilojen hankkiminen, hallinta ja isännöintitehtävät.

Luottamushenkilöt

Lehmuskallio Paula

Paula Lehmuskallio

Puheenjohtaja

Varalla: Merjola-Repo Nina

Kasonen Mika

Mika Kasonen

Jäsen

050 511 4498

Varalla: Ahopelto Sauli

Rautio Mika

Mika Rautio

Jäsen

Varalla: Miettinen Markku

Siniketo-Pietilä Katja

Katja Siniketo-Pietilä

Jäsen

Varalla: Ropponen Johanna