Vantaan Kokoomus

Keskusvaalilautakunta

Matti Pirjetä

Lautakunnan varapuheenjohtaja

Varalla: Ropponen Johanna