Vantaan Kokoomus

Kaupunginhallitus 2017-21

Kaupunginhallitus 2017-21

Kaupunginhallitus vastaa hallinnon ja taloudenhoidon lisäksi valtuuston päätösten valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Vantaan Kokoomuksella on kaupunginhallituksen puheenjohtajuus, sekä kolme muuta hallituksen jäsentä.

Vantaan Kokoomuksen edustajat kaupunginhallituksessa

Multala Sari

Sari Multala

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Varalla: Kortesalmi Marilla

Rokkanen Sakari

Sakari Rokkanen

Kaupunginhallituksen jäsen

Varalla: Kanerva Sami

Kaira Lauri

Lauri Kaira

Kaupunginhallituksen jäsen

Orpana Anitta

Anitta Orpana

Kaupunginhallituksen jäsen