Vantaan Kokoomus

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa hallinnon ja taloudenhoidon lisäksi valtuuston päätösten valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Vantaan Kokoomuksella on kaupunginhallituksen puheenjohtajuus, sekä kolme muuta hallituksen jäsentä.