Vantaan Kokoomus

Seppinen Antti

Antti Seppinen

Hankekehitysjohtaja

Viertola, Tikkurila

Olen Vantaa-Keravan hyvinvointialueen aluevaaliehdokas. Poliittiset luottamustoimeni tällä hetkellä: olen varavaltuutettu Vantaalla. Lisäksi toimin VTK kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsenenä ja Tikkurilan kokoomuksen hallituksessa. Olen kahden lapsen isä ja lisäksi meillä kotona asuu yksi sijoituslapsi. Asun Vantaalla Viertolassa perheen kanssa. Olen toiminut yli 15-vuotta pankki- ja kiinteistösektorilla, joten talous- ja kiinteistöasiat ovat minulle hyvin tuttuja. Uskon taustastani olevan merkittävästi hyötyä, kun uuden hyvinvointialueen palveluita ja kiinteistöjä joudutaan järjestämään uudelleen ja miettimään niiden jatkokäyttöä. Koulutukseltani olen tradenomi.

Olen ehdokas, joka uskoo tasavertaisuuteen, kovaan työntekoon, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Olen toiminut aktiivisesti eri luottamustehtävissä ja tällä hetkellä, niistä tärkein on varmasti Suomen liikemiesyhdistyksen puheenjohtajuus. Minulle on ollut aina tärkeää vaikuttaa oman asuinalueen, yrittäjyyden ja liike-elämän hyväksi eri tavoin ja tätä työtä olen tehnyt koko ikäni.
Minulle on tärkeää hyvinvointialueella tarkka ja järkevä taloudenpito. Uuden Vantaa-Kerava hyvinvointialueen hallinto tulee pitää mahdollisimman kevyenä ja kustannustehokkaana. Ylimääräisellä hallinnolla ei hoideta yhtään vanhusta tai sairasta ihmistä. Tässä Kokoomuksen aluevaaliohjelman terve maalaisjärki toimii hyvänä ohjenuorana.

Omat tavoitteeni ovat seuraavat:

LASTEN JA PERHEIDEN HYVÄT PALVELUT
Lapsiperheen isänä ja sijaisvanhempana lapsiperheiden asiat ovat minulle tärkeitä. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Varhainen tuki ja apu ehkäisevät pahempien ongelmien syntymistä. Lastensuojeluun turvattava riittävät resurssit ja katkaistava kierre mahdollisimman nopeasti.

EI VERONKIRISTYKSILLE
Ei maakuntaveroa, koska se johtaa väistämättä suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen ja lisää entisestään tarpeetonta hallintoa.

VALINNANVAPAUS
Minulle on tärkeää, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee ja sieltä mistä haluaa. Palveluita voivat hyvin tuottaa yksityiset yritykset, kaupungit ja tai kolmannen sektorin toimijat kuten järjestöt.

NOPEA HOITOON PÄÄSY
Haluan, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja kouluissa on riittävät koulukuraattori palvelut tarjolla ja näiden palvelujen pääsyyn on matala kynnys. Nopealla hoidolla säästetään yleensä varoja ja ennen kaikkea ehkäistään nuorten syrjäytymistä, joka tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi, inhimillisistä seurauksista puhumattakaan.

LAADUKKAAT PALVELUT KUSTANNUSTEHOKKAASTI
Alueen it-järjestelmistä pitää saada aitoa hyötyä potilaiden hoitotyöhön ja niiden käytettävyyteen tulee panostaa ja integraatio pitää saada toimimaan koko alueella ja tätä kautta säästää kustannuksissa. Hyvällä johtamisella ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua.

TERAPIATAKUU
Mielenterveysongelmat ovat pahentuneet ja hoitoon pääsy kestää liian kauan. Tähän täytyy saada muutos ja ottaa terapiatakuu käyttöön. On myös tärkeä analysoida asiantuntijoiden kanssa, että miksi nuorten mielenterveysongelmat kasvavat yhteiskunnassamme koko ajan. Pitää paneutua näihin syihin ja ongelmiin on puuttuva mahdollisimman aikaisin. Hyvää yhteistyötä koulun, vanhempien ja harrastustoimintojen välillä pitää lisätä ja uskon, että tämä ennaltaehkäisee monia ongelmia lasten ja nuorten kohdalla.

Aluevaalit22 - Muut ehdokkaat

    Suodata suuralueen mukaan
  • Kaikki
  • Aviapolis
  • Tikkurila
  • Hakunila
  • Kivistö
  • Koivukylä
  • Korso
  • Myyrmäki