Vantaan Kokoomus

Raja-aho Maarit 74

Maarit Raja-aho

TtM, aluehallituksen puheenjohtaja, sairaanhoitaja, lähihoitajakoulutuksen opettaja

Vantaa

Terveysalan monipuolinen työkokemukseni yli 25 vuoden ajalta sekä koulutukseni innostivat minut hakeutumaan politiikkaan. Ollessani palvelutalon johtajana minussa heräsi voimakas halu päästä vaikuttamaan vanhusten palveluihin. Lähdin ehdolle 2017 kuntavaaleihin tavoitteenani paikka sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Pääsin läpi ja nyt olen edennyt poliittisella urallani Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajaksi.

Olen työskennellyt sairaanhoitajana, terveydenhoitajana, palvelutalojen johtajana ja kotihoidon esihenkilönä, lääketeollisuudessa asiantuntijatehtävissä ja nyt toimin opettajana lähihoitajakoulutuksessa.

Terveystieteiden maisterin opinnoissani pääaine oli gerontologia. Muut tutkintoni ovat terveydenhoitaja/sairaanhoitaja AMK, opettaja ja minulla on mm. opetushallinnon tutkinto. Olen opiskellut laajat viestinnän opinnot Helsingin yliopistossa ja tavoitteeni on suorittaa VTM tutkinto.

Luottamustehtäväni ovat aluehallituksen puheenjohtaja, aluevaltuutettu, kaupunginvaltuutettu, maakuntavaltuutettu ja olen jäsen ammattikoulutustoimijoiden hallituksissa. Ensimmäisellä valtuustokaudellani toimin mm. kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana ja yleiskaavatoimikunnassa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajan tehtävässä saan hyödyntää monipuolista osaamistani. Lisäksi yhteistyö HUS:in päätöksenteossa, kansallisissa verkostoissa ja ministeriöiden kanssa on laajentanut näkemyksiäni. On ollut huikeaa huomata, miten monipuolinen asiantuntijuuteni antaa perspektiiviä päätöksentekoon ja ymmärrykseen yhteiskuntamme tarpeista jatkossa, jotta selviäisimme nykyisistä ja tulevista haasteista. Terveydenhuolto on kriisissä, henkilöstöpula ja kasvavat kustannukset asettavat yhteiskuntamme ahtaalle. Nyt tarvitsemme eduskuntaan terveysalan ja koulutuksen asiantuntijan, jolla on laaja-alainen osaaminen ja nimenomaan käytännön kokemusta näistä aloista. Tämä on minun iso vahvuuteni.

Vaaliteemani keskittyvät terveydenhuollon haasteisiin; vanhushoivaan, toimiviin terveyspalveluihin, hyvinvointialueiden korjaussarjaan ja erikoissairaanhoidon kehittämiseen. Lääketieteellinen tutkimukseen ja innovointiin pitää panostaa voimakkaasti jatkossa. Suomi pitää saada jälleen koulutuksen mallimaaksi. Ammatillinen koulutus tarvitsee paljon muutoksia, jotta saamme riittävästi ammattilaisia, opiskelijat saavat riittävän tuen ja että opettajien työnkuva selkiytyy. Ylipäänsä olennaiseen keskittyminen on kaiken a ja o, jotta saadaan vaikuttavuutta. Talous pitää korjata valtavan velanoton jäljiltä, verotusta pitää järkeistää ja sosiaaliturvan uudistamiseen minulla on paljon huomioita.

Työnteon on oltava aina kannattavaa ja jokainen pitää saada mukaan rakentamaan yhteiskuntaamme, ihminen on luotu olemaan menossa mukana. Senioreiden asiat ovat lähellä sydäntäni ja niihin pitää todella panostaa jatkossa. Työllistämisen kynnyksiä pitää purkaa ja tukea yrittäjyyttä. Liikunnan ja terveydenedistämisen toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä, kaiken ikäisille ihmisille. Yksinasuvien asema mietityttää, meitä on asuntokunnista lähes puolet. Yksinasuvien asemaa ja epäkohtia yhteiskunnassamme ei kuitenkaan nosteta esille ja tähän haluan muutosta.

Olen kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Pääkaupunkiseudulla olen asunut 27 vuotta, mutta minulla on vahvat juuret ja tiiviit siteet lapsuuden kotipaikkaani. Olen huomannut taustani tuoneen minulle laajempaa ymmärrystä yhteiskuntamme tarpeista, lakeja säädettäessä on osattava ajatella tehtyjen päätösten vaikutuksia eri puolilla maata. Maalaisjärkeä tarvitaan aina.

Harrastan liikuntaa. Tärkeimpiä lajejani ovat ratsastus, lenkkeily, saliharjoittelu ja ryhmäliikunta. Lisäksi kausittaisesti hiihto, pyöräily ja palloilulajit. Olen hyvin eläinrakas, minulla oli muutama vuosi sitten koira ja nuoruudessa muitakin lemmikkejä. Hankin koiranpennun heti kun aika on oikea.