Vantaan Kokoomus

Koistinen Marjo

Marjo Koistinen

Taloushallinnon lehtori, KTM

Askisto, Myyrmäki

Olen Vantaa-Keravan hyvinvointialueen aluevaaliehdokas. Olen Varavaltuutettu Vantaalla, Koulutukseni on Kauppatieteiden maisteri ja ammattini Taloushallinnon lehtori.

NOPEA HOITOON PÄÄSY
Haluan, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät sekä koulujen kuraattori ja psykologi palveluihin että ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin.

VAPAUS VALITA
Minulle on tärkeää, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Palvelun voi tuottaa hyvinvointialue, yritys, yrittäjä tai sote-alan järjestö.

LAADUKKAAT PALVELUT
Hyvällä johtamisella ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua.

VEROTUS EI KIRISTY
En halua, että hyvinvointialueiden huonosti hoidetun talouden takia suomalaisten palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Sanon ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen.

LASTEN JA PERHEIDEN HYVÄT PALVELUT
Varhainen tuki ja apu ehkäisevät ongelmien syntymistä. Parempi lapsiperheiden arjen tuki lastensuojelun raskaiden palveluiden tarpeen ennaltaehkäisemiseksi.

MIELENTERVEYSONGELMIIN APU NOPEAMMIN
Pidetään opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut edelleen lähellä lasten ja nuorten arjessa. Tunnistetaan myös opiskelijat hyvinvointialueiden asiakasryhmänä.

TERAPIATAKUU
Parantamalla pääsyä mielenterveyspalveluihin vähennämme inhimillistä kärsimystä, sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä.

ESTEETTÖMÄT JA SAAVUTETTAVAT PALVELUT VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMISEN VARMISTAMISEKSI
Palvelut on alusta alkaen rakennettava esteettömiksi ja selkokielisiksi sekä myös esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisille henkilöille saavutettaviksi ja ikäihmisten erityistarpeet huomioon ottaen.

LAADUKKAAT IKÄIHMISTEN PALVELUT
Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ja itsensä näköiseen vanhuuteen. Parannetaan omaishoitajien asemaa ja tuetaan heidän jaksamistaan. Ikäihmisten kohtelussa tapahtuviin laiminlyönteihin puuttuminen tehokkaammalla valvonnalla. Panostetaan kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan laatuun. Riittävä tuki ja palvelut kotiin omaishoitajien jaksamisen tueksi.

LAADUKKAAT JA YHDENMUKASIET PELASTUSPALVELUT
Pelastus- ja ensihoitopalveluiden toimintavalmius ja riittävän nopea saatavuus kaikkialla. Sopimuspalokuntien resurssit ja asema tulevilla hyvinvointialueilla on turvattava.

Aluevaalit22 - Muut ehdokkaat

    Suodata suuralueen mukaan
  • Kaikki
  • Aviapolis
  • Tikkurila
  • Hakunila
  • Kivistö
  • Koivukylä
  • Korso
  • Myyrmäki