Vantaan Kokoomus

Kasonen Mika 59

Mika Kasonen

Ylikonstaapeli, kaupunginvaltuutettu

Vantaa

0505114498

Olen 50-vuotias ja asun perheeni kanssa Vantaan Kuninkaanmäessä. Perheeseeni kuuluu vaimon lisäksi 11-vuotias tytär, suomenajokoira Nysse sekä karkeakarvainen mäyräkoira Ainokaisa. Töissä olen ylikonstaapelin virassa Helsingissä erityistoimintayksikössä.

Toimin mm. seuraavissa luottamustoimissa: kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksessa, talous- ja konsernijaoksessa, Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastustoimen lautakunnan puheenjohtajana sekä HUS:n hallituksessa.

Luontopainotteisista harrastuksistani tärkein on metsästys. Lisäksi olen aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa ja lähimpänä sydäntäni on hyväntekeväisyystyö.
Tärkeinä asioina pidän muun muassa riittävien resurssien kohdentamista peruspoliisityöhön sekä näinä epävarmoina aikoina viranomaisyhteistyön tehostamisen.

Ihmisten elinikä kasvaa, asuminen keskittyy yhä enemmän kasvukeskuksiin ja toimintaympäristö muuttuu, joka korostaa pelastustoimen merkitystä ihmisten arjessa. Pelastustoimella on muiden viranomaisten kanssa suuri merkitys ihmisten arjen turvallisuuteen. Haluan olla vaikuttamassa pelastustoimen talouteen ja riittäviin resursseihin myös valtakunnallisesti.

Olen eduskuntavaaliehdokkaana, koska olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Mielestäni yhteiskunnallisen päätöksenteon pitää perustua tosiasioihin sekä tietoon. Olen toiminut tehtävissä, joissa pitää osata tehdä päätöksiä välillä kovankin paineen alaisena. Työntehtäviini on kuulunut toimiminen useissa kansallisissa sekä kansainvälisissä valvonnoissa, joissa viranomaisyhteistyöllä on ollut suuri merkitys. Olen ollut myös useiden vuosien ajan mukana poliisin ja puolustusvoimien viranomaisharjoituksissa, joissa on harjoiteltu kriisiajan viranomaisyhteistyötä.

Uskon, että ammattitaidollani pystyn edesauttamaan Suomen sisäisen turvallisuuden turvallisuusosaamista sekä kriisinhallintakykyä kansanedustajana. Haluan vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä haluan, että Suomi on jatkossakin maailman turvallisin maa. Pidetään yhdessä huolta arjen turvallisuudesta. Lisäksi haluan vaikuttaa, että vanhuksilla on nykyistä parempi hoiva ja hoito.