Vantaan Kokoomus

Hakala Heli 55

Heli Hakala

Erityisopettaja, TM

Vantaa

Ajatteluni ytimessä ovat hyvinvointi, halu oppia, tehdä töitä ja yrittää. Kysymykset yksilön tai yhteiskunnan taloudesta, ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista, turvallisuudesta tai demokratiasta linkittyvät aina tavalla tai toisella koulutukseen. Suomalaislasten ja -nuorten oppimistulokset ja lukutaito ovat heikentyneet parin vuosikymmenen ajan. Ne indikoivat suoraan väestömme koulutustasoon, joka on laskenut OECD-maiden keskitason alapuolelle. Ulkomailta tuleviin investointeihin vaikuttaa muun muassa väestön koulutustaso. Koulutus, lukutaito ja sivistys ovat tärkeä osa kansallista turvallisuutta, koska ne estävät tehokkaasti mm. disinformaatioon tarttumista.

Koulutuspolitiikka tarvitsee jatkuvuutta ja pitkän tähtäimen tavoitteita nopeiden uudistusten ja hankkeiden sijaan. Koulut tarvitsevat oppimis- ja opettamisrauhaa. Inklusiivista toimintatapaa on tarkasteltava kriittisesti ja ennen kaikkea kuultava oppilaitosten henkilöstöä koulua kehitettäessä. Lasten ja nuorten oireilun juurisyyt on löydettävä ja heille on luotava näköaloja ja uskoa tulevaisuuteen. Opiskelun, työnteon ja yrittämisen pitää olla kaikille tavoiteltavaa ja kannattavaa tukien varaan jättäytymisen sijasta. Tarvitsemme osaajia ja työvoimaa, jotta Suomi pysyy kilpailukykyisenä ja elinvoimaisena ja jotta pystymme kattamaan julkiset palvelut ilman jatkuvaa velkaantumista. Haluan, että ihminen voi myös ikääntyä Suomessa turvallisesti.

Arvostan aitoa kuuntelemista, vuoropuhelua ja kompromissien etsimistä. Olen elementissäni silloin, kun elämä on aktiivista ja tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja ja organisointikykyä. Olen naimisissa ja kahden kouluikäisen lapsen äiti. Saimme perheeseemme lisäksi viime kesänä herttaisen shetlanninlammaspaimenkoiran. Liikun luonnossa ja voimailen salilla. Olen tehnyt tähänastisen työurani luokanopettajan ja erityisopettajan töissä perusopetuksessa ja parhaillaan olen lukiossa erityisopettajana. Pidän siitä, että voin työssäni auttaa ja ohjata niitä nuoria, jotka tarvitsevat tukea oppimiseen ja onnistumiseen. Olen kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu ja kirkkovaltuutettu. Erityisiä luottamustehtäviä minulle ovat kummivaltuutetun tehtävä upeassa nuorisovaltuustossa sekä arvokkaan ikääntymisen eteen tehtävä työ vanhusten palvelut -jaostossa hyvinvointialueella. Koulutuspolitiikkaa seuratessa tulee väistämättä mieleen, kuinka tärkeää tietoon perustuva päätöksenteko ja substanssiosaaminen on. Siksi olen ehdolla.