Vantaan Kokoomus

Alanne Irina

Irina Alanne

Accountant, merkonomi

Riipilä, Kivistö

0400394651

Olen Irina Alanne, kuntavaaliehdokas ja ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan tuoda Vantaalle hyvinvointia tukemalla yritystoimintaa ja vaikuttamalla kaupunkisuunnitteluun siten, että asuinalueita kehitetään suunnitelmallisesti viihtyisimmiksi, huomioiden ja säilyttäen niiden ominaispiirteet. Työskentelen pohjoismaisen yrityksen talousosastolla, tämä yhdessä koulutuksen kanssa antaa minulle hyvän näkemyksen myös kuntatalouden realiteeteista. Näenkin totena sen, että yhteinen hyvä kasvaa samaa tahtia yritysten ja työssäkäyvien ihmisten hyvinvoinnin kanssa.

Vapaa-ajalla olen aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa. Olen Vantaan Karjalaseuran hallituksessa ja toimin myös siellä myös kassan- ja jäsenrekisterinhoitajana. Olen myös Länsi-Vantaan Kokoomus ry:n hallituksessa. Yhdistystoiminnan näenkin yhtenä yhteiskuntamme peruspilareista. Ne tuovat arkeen ja elämään mielekkyyttä ja pitävät huolta eduistamme ihan käytännön elämän tasolla. Kaupunkin tulisi tukea yhdistyksiä vähintäänkin tarjoamalla tiloja ja tarvittaessa harkinnanvaraista rahallistakin tukea. Tällä tavoin varmistamme arvokkaan työn jatkumisen aina nuorison ja lasten harrastustoiminnasta, eläkeläisten kerhoihin.

Asun idyllisessä Reunan kylässä Vantaan Riipilässä, tänne muutin tiheän asutuksen ja erinomaisten liikenneyhteyksien Rajatorpasta, minne olin muuttanut pientalovaltaisesta Askistosta. Tämän perusteella minulla on omakohtaista kokemusta erilaisten asuinalueiden hyvistä ja huonoista puolista. Kaikki nämä erilaiset alueet ovat olleet silloiseen elämäntilanteeseeni erinomaisesti sopivia. Olen sitä mieltä, että tämä asuinalueiden omaleimaisuus ja valinnan mahdollisuus on Vantaan suurimpia valttikortteja kilpailtaessa lähialueen kuntien kanssa asukkaista ja yrityksistä, sekä niiden mukanaan tuomista työpaikoista ja verotuloista.

Näen että Vantaa on hyvä paikka elää ja meidän tulee kehittää ja vaalia tätä, jotta saamme katkaistua kehittyvät ongelmat jo alkuunsa. Kouluihin ja nuorisotyöhön on panostettava, jotta jokaisella nuorella on mahdollisuus turvalliseen ja virikkeelliseen elämään. Turvallisuus tulee huomioida myös asuinalueiden suunnittelussa ja kehittämisessä, viihtyisä ja siisti ympäristö, sekä vireä yhteisö ehkäisee turvallisuusongelmia ja luo alueille hyvän kierteen.

 

 

Kuntavaaliehdokas Irina Alanne

Kuntavaalit 2021 - Muut ehdokkaat

    Suodata suuralueen mukaan
  • Kaikki
  • Aviapolis
  • Tikkurila
  • Hakunila
  • Kivistö
  • Koivukylä
  • Korso
  • Myyrmäki