Vantaan Kokoomus

Ahava Marja 47

Marja Ahava

Yleislääkäri

Vantaa

Yleislääkärin työurani on kestänyt yli 25 vuotta terveysasemilla ja päivystyksissä. Teen lääkärin töitä sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla. Politiikkaan lähdin mukaan, koska halusin vaikuttaa sote-uudistukseen. Aluevaltuustossa ja aluehallituksessa olen päässyt vaikuttamaan sote- ja pelastuspalveluiden järjestämiseen.

Yleislääkärinä pääsen tapaamaan erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Kaikki ongelmat eivät ole lääketieteellisiä. Ihmisen hyvinvointiin vaikuttaa moni asia yhteiskunnassa. Haluan eduskunnassa tuoda päätöksentekoon ihmisen hyvinvoinnin näkökulman. Teen päätökset tietoon perustuen, myös politiikassa. Päätösten päämääränä tulee olla yhteinen hyvä ja ihmisen hyvinvointi erimielisyydet ratkaisten.

Minulle on tärkeää:

1. Toimiva terveydenhuolto kaikille. Työssäni yleislääkärinä julkisella puolella ja yksityissektorilla kuulen potilailta viikoittain toiveen omalääkäristä. Terveysongelmien hoito on helpompaa tutun asiantuntijan kanssa. Tämä on hoidon jatkuvuutta, joka tutkitusti vähentää päivystyspalveluiden käyttöä, vähentää sairaalapalveluiden tarvetta ja vähentää kuolleisuutta. Hoidon jatkuvuus parantaa ihmisen hyvinvointia ja säästää yhteiskunnan varoja. Suomessa on vahva työterveyshuolto. Omalääkäri voi olla terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Tärkeintä on, että häneen saa yhteyden ja tarvittaessa ajan, kun on terveyshuolia.

2. Työssä käymisen mahdollisuus kaikille. Työssä käydessä ihminen on osa yhteiskuntaa, hänellä on mielekästä tekemistä, arkirytmi ja rahaa oman elämänsä tärkeisiin asioihin. Työttömänä ihminen syrjäytyy, toimettomana turhautuu, arki on rytmitön ja rahapula on jatkuva. Työ lisää hyvinvointia, tästä on tutkimusnäyttöä. Haluaisin, että jokainen ihminen oman toimintakykynsä rajoissa voisi tehdä töitä osa-aikaisesti tai täysiaikaisesti. Monissa Euroopan maissa (esimerkiksi Saksa, Ruotsi) tuetaan pienipalkkaista työtä ja samalla luodaan mahdollisuus työttömille ja osatyökykyisille päästä töihin.

3. Sosiaalitukien uudistus 2020-luvulle. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi, kun toimeentulo ei järjesty millään muulla tavalla. Nyt toimeentulotuella eletään jopa vuosia. Työelämän muutokset, projektityöt, osa-aikatyöt, nollatunti-sopimukset lisäävät toimeentulon epävarmuutta. Tukijärjestelmän pitäisi joustaa niin, että millä tavalla tahansa töissä käynti on aina kannattavampaa kuin kotona oleminen.