Vantaan Kokoomus

Aarnio Markus

Markus Aarnio

Kommodori evp.

Kaivoksela, Myyrmäki

0405130999

Olen Markus Aarnio, kuntavaaliehdokas ja omaan pitkän johtamiskokemuksen puolustushallinnon eri tehtävissä sekä tunnen yhteiskunnan ja eri yhteisöjen varautumiseen sekä valmiuden säätelyyn liittyvien turvallisuusasioiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden perusteet varsin hyvin.

 

Olen toiminut lähes koko työurani turvallisuusasioiden parissa niin henkilöstö- ja organisaatioturvallisuuteen kuin varautumiseen ja valmiuteen sekä niiden koulutukseen liittyvissä toiminnoissa. Kokemusta on minulle kertynyt erityisesti työturvallisuusasioista, riskien hallinnasta, varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimisesta sekä häiriö- ja onnettomuustilanteista. Myös ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja toimintavalmiuksien luominen häiriötilanteiden varalta ovat kuuluneet vastuulleni.

 

Aikaisemmissa tehtävissäni olen useiden vuosien aikana osallistunut tiiviisti yhteistoiminnan kehittämiseen eri viranomaisten, sidosryhmien ja järjestöjen kanssa. Urani aikana olen toiminut useissa eri tasoisissa johtoryhmäkokoonpanoissa ja hallituksissa niin jäsen- kuin puheenjohtajatehtävissä. Olen tehnyt runsaasti yhteistyötä eri turvallisuus- ja pelastusviranomaisten kanssa yhteiskunnan varautumiseen ja valmiuden säätelyyn liittyvässä suunnittelussa, koulutuksessa ja harjoitustoiminnassa.
Uskon kokemukseni ja sidosryhmähenkilöiden henkilökohtaisen tuntemisen toimivan hyvänä pohjana liikennejärjestelmän varautumisen ja toimintavarmuuden kehittämistyössä sekä aiheeseen liittyvässä kansallisessa ja kansainvälisessä viranomaisyhteistyössä.

 

Puolustusvoimien uran jälkeen siirryin Arctia Oy:n turvallisuusjohtajan tehtäviin ja sieltä edelleen ylitarkastajaksi Liikennevirastoon vuonna 2016. Silloinen tehtäväkuvani kattoi varautumiseen ja valmiuteen liittyvät suunnitelmat ja kyseisten aiheiden kehittämistyöhön kytkeytyvät asiakokonaisuudet. Määräaikainen virkasuhteeni Liikennevirastossa päättyi 31.12.2018, jonka jälkeen perustin oman toiminimen ”Leadership and Security Consulting”.

 

Luonteeltani olen ulospäin suuntautunut, sosiaalinen ja helposti verkostoituva henkilö. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoni eri toimijoiden kanssa ovat vuosien saatossa kehittyneet erittäin erittäin positiivisesti ja omaan kokemusta lukuisista projektiluonteisista kehittämishankkeista sekä hankinnoista. Pyrin aina saattamaan päätökseen asetetut tavoitteet resurssien sallimissa rajoissa. Nykyisin toimin myös Etelä-Vantaan Kokoomuksen puheenjohtajana ja lukuisissa muissa luottamustehtävissä.

 

Kuntavaaliehdokas Markus Aarnio

Kuntavaalit 2021 - Muut ehdokkaat

    Suodata suuralueen mukaan
  • Kaikki
  • Aviapolis
  • Tikkurila
  • Hakunila
  • Kivistö
  • Koivukylä
  • Korso
  • Myyrmäki