Vantaan Kokoomus

Aarnio Markus

Markus Aarnio

Kommodori evp.

Kaivoksela, Myyrmäki

0405130999

Olen Markus Aarnio, kuntavaaliehdokas ja omaan pitkän johtamiskokemuksen puolustushallinnon eri tehtävissä sekä tunnen yhteiskunnan ja eri yhteisöjen varautumiseen sekä valmiuden säätelyyn liittyvien turvallisuusasioiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden perusteet varsin hyvin. Olen toiminut lähes koko työurani turvallisuusasioiden parissa niin henkilöstö- ja organisaatioturvallisuuteen kuin varautumiseen ja valmiuteen sekä niiden koulutukseen liittyvissä toiminnoissa. Kokemusta on minulle kertynyt erityisesti työturvallisuusasioista, riskienhallinnasta, varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimisesta sekä häiriö- ja onnettomuustilanteista. Myös ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja toimintavalmiuksien luominen häiriötilanteiden varalta ovat kuuluneet vastuulleni.

Aikaisemmissa tehtävissäni olen useiden vuosien aikana osallistunut tiiviisti yhteistoiminnan kehittämiseen eri viranomaisten, sidosryhmien ja järjestöjen kanssa. Henkilömäärältään Suomen suurimman joukko-osaston komentajana olin myös vastuussa taloudellisten resurssien suunnittelusta ja käytöstä. Urani aikana olen toiminut useissa eri tasoisissa johtoryhmäkokoonpanoissa ja hallituksissa niin jäsen- kuin puheenjohtajatehtävissä. Olen tehnyt runsaasti yhteistyötä eri turvallisuus- ja pelastusviranomaisten kanssa yhteiskunnan varautumiseen ja valmiuden säätelyyn liittyvässä suunnittelussa, koulutuksessa ja harjoitustoiminnassa. Edellisessä tehtävässäni Pääesikunnassa sain myös erinomaista kokemusta toimiessani Valtakunnallisilla Maanpuolustuskursseilla puolustushallinnon pääopettajana viiden vuoden ajan. Puolustusvoimien uran jälkeen siirryin Arctia Oy:n turvallisuusjohtajan tehtäviin ja sieltä edelleen Liikennevirastoon ylitarkastajaksi. Määräaikainen työsuhteeni päättyi 2018 lopussa, jonka jälkeen perustin oman turvallisuusalan yrityksen ja olen kouluttanut, harjoittanut ja tukenut eri yrityksiä varautumiseen ja valmiuden ylläpitoon liittyviin kokonaisuuksiin.

Luonteeltani olen ulospäin suuntautunut, sosiaalinen ja helposti verkostoituva henkilö. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoni eri toimijoiden kanssa ovat vuosien saatossa kehittyneet erittäin positiivisesti ja omaan kokemusta lukuisista projektiluonteisista kehittämishankkeista sekä hankinnoista. Pitkäjänteinen kehittämistyö on minulle tuttua kuten myös nopeaa reagointia vaativat tilanteet.

Tällä hetkellä toimin Etelä-Vantaan Kokoomuksen puheenjohtajana, Itä-Uudenmaan Käräjäoikeuden lautamiehenä sekä Myyrmäki-Kivistön kehittämistoimikunnan jäsenenä.

 

Kuntavaaliehdokas Markus Aarnio

Kuntavaalit 2021 - Muut ehdokkaat

    Suodata suuralueen mukaan
  • Kaikki
  • Aviapolis
  • Tikkurila
  • Hakunila
  • Kivistö
  • Koivukylä
  • Korso
  • Myyrmäki