Vantaan Kokoomus

Aarnio Markus

Markus Aarnio

Kommodori evp., konsultti

Kaivoksela, Myyrmäki

040 513 0999

Omaan pitkän johtamiskokemuksen puolustushallinnon eri tehtävissä sekä tunnen yhteiskunnan ja eri yhteisöjen varautumiseen sekä valmiuden säätelyyn liittyvien turvallisuusasioiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden perusteet varsin hyvin. Olen toiminut lähes koko työurani turvallisuusasioiden parissa niin henkilöstö- ja organisaatioturvallisuuteen kuin varautumiseen ja valmiuteen liittyvissä toiminnoissa. Kokemusta on minulle kertynyt erityisesti työturvallisuusasioista, riskien hallinnasta, varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimisesta sekä häiriö- ja onnettomuustilanteista. Myös ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja toimintavalmiuksien luominen häiriötilanteiden varalta ovat kuuluneet vastuulleni. Aikaisemmissa tehtävissäni olen useiden vuosien aikana osallistunut tiiviisti yhteistoiminnan kehittämiseen eri viranomaisten, sidosryhmien ja järjestöjen kanssa. Henkilömäärältään Suomen suurimman joukko-osaston komentajana olin myös vastuussa taloudellisista resursseista. Sotilasuran jälkeen siirryin Arctia Oy:n turvallisuusjohtajan tehtäviin ja sieltä edelleen ylitarkastajaksi Liikennevirastoon vuonna 2016. Silloinen tehtäväkuvani kattoi varautumiseen ja valmiuteen liittyvät suunnitelmat ja kyseisten aiheiden kehittämistyöhön kytkeytyvät asiakokonaisuudet. Määräaikainen virkasuhteeni Liikennevirastossa päättyi 31.12.2018, jonka jälkeen perustin oman toiminimen ”LeadSec Consulting” (Leadership and Security). Eli nykyään teen konsulttipalveluja eri laitoksille ja yrityksille liittyen johtamistaidon koulutukseen sekä turvallisuuteen, varautumiseen ja valmiuteen liittyvien koulutustapahtumien ja harjoitusten muodossa. Olen työskennellyt myös tukena valmiussuunnitelmien laadinnassa.Luonteeltani olen ulospäin suuntautunut, sosiaalinen ja helposti verkostoituva henkilö. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoni eri toimijoiden kanssa ovat vuosien saatossa kehittyneet erittäin positiivisesti ja omaan kokemusta lukuisista projektiluonteisista kehittämishankkeista sekä hankinnoista. Henkilö- ja organisaatiotuntemukseni ovat kehittyneet myös kansainvälisissä tehtävissä ja harjoituksissa. Pitkäjänteinen kehittämistyö on minulle tuttua kuten myös nopeaa reagointia vaativat tilanteet. Pyrin aina saattamaan päätökseen asetetut tavoitteet resurssien sallimissa rajoissa.Tällä hetkellä toimin Etelä-Vantaan Kokoomuksen hallituksessa sekä useissa muissa luottamustehtävissä. Tärkein tavoitteeni on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueellamme.

Aluevaalit22 - Muut ehdokkaat

    Suodata suuralueen mukaan
  • Kaikki
  • Aviapolis
  • Tikkurila
  • Hakunila
  • Kivistö
  • Koivukylä
  • Korso
  • Myyrmäki