Vantaan Kokoomus

Vaalitoimitsijaksi aluevaaleihin

Aluevaalit 2022 - vaalitoimitsijaksi Vantaalle

Nimi(Pakollinen)
Osoite(Pakollinen)
Olen käytettävissä vaalitoimitsijana(Pakollinen)
Olen toiminut aiemmin vaalitoimitsijana(Pakollinen)
Olen aikaisemmin toimittanut kaupungille perustietolomakkeen
Olen kokoomuksen jäsen(Pakollinen)
Olen 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja kirjoilla Vantaalla, äänioikeutettu aluevaaleissa 2022 ja sitoudun maksamaan saamastani palkkiosta Vantaan Kokoomukselle 20% luottamushenkilömaksun.(Pakollinen)
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn(Pakollinen)

– Henkilön esteellisyys vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan –

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.

Ei ole estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan, kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.