Vantaan Kokoomus

Suomen sisäinen turvallisuus on varmistettava

Suomen sisäinen turvallisuus on varmistettava

Keskusrikospoliisin tuoreet havainnot kertovat selkeästi: Suomen sisäinen turvallisuus on vaarassa. Huolestuttava määrä turvapaikanhakijoita on saapunut itärajan yli, ja heillä on potentiaali aiheuttaa riskejä yhteiskunnallemme. Nyt tarvitaan ripeitä EU-tason yhteisiä ratkaisuja Suomen kansallinen turvallisuus edellä.

Ääriliikkeiden yleistyminen ja terrorismiin liittyvät uhat eivät tunne rajoja. Meidän on EU:ssa kyettävä estämään uhkaa aiheuttavien henkilöiden maahantulo sekä maassa oleskelu. Kielteisen turvapaikan saaneiden nopea palautus on välttämätöntä, jotta voimme varmistaa kansalaistemme turvallisuuden myös tulevaisuudessa.

Hallitus toimitti taannoin lausuntokierrokselle esityksen, joka mahdollistaisi turvapaikanhakijoiden käännyttämisen itärajalla. Avaus on tärkeä ja sen viesti erityisen painava: Suomen tulee kaikissa olosuhteissa kyetä turvaamaan kansalaistensa turvallisuus.

Esitetyn kaltaisia kansallisia ratkaisuja tarvitaan, sillä EU:n yhteiset ratkaisut eivät nykyisellään anna riittäviä keinoja puuttua vastaavaan välineellistämisen tilanteeseen, kuin mikä tällä hetkellä Suomen ja Schengen alueen rajoja uhkaa. Suomi turvaa EU:n ja Schengenin yhteistä ulkorajaa. Venäjän muuttoliikkeen välineellistämisen keinoin toteuttama hybridivaikuttaminen on koko Euroopan unionia koskettava ulko- ja turvallisuuspoliittinen kysymys, johon vastaamiseksi täytyy löytää myös kansallisten ratkaisujen rinnalle EU-tason yhteisiä ratkaisuja.

Itärajalla turvapaikan haun rajaamisen lisäksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden, kansainvälisen oikeuden mukaisia palautuksia kolmansiin maihin tulee edistää sekä vauhdittaa, kun henkilön maassaolon perusteet lakkaavat. Olennaista on mahdollistaa samalla väylä työperäiselle maahanmuutolle, jota Suomi kuitenkin tarvitsee.

 

Mika Kasonen 
Ylikonstaapeli, eurovaaliehdokas
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja