Vantaan Kokoomus

Suomen Ilmailumuseon uudisrakennus etenee!

Suomen Ilmailumuseon uudisrakennus etenee!

Hallitusohjelmassa olemme sitoutuneet siihen, että valtio osallistuu kansallisesti merkittävien kulttuurirakennusten uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin. Kulttuuri-investoinneilla luodaan alueille elinvoimaa ja vahvistetaan ihmisten hyvinvointia. Kulttuurilaitoksilla on myös merkittäviä positiivisia vaikutuksia aluetalouteen.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesityksen, jossa tehdään merkittäviä panostuksia kulttuuritilojen investointeihin. Lisämäärärahoista 7 miljoonaa euroa kohdennetaan esityksestäni Suomen Ilmailumuseolle.

Kulttuuriministerinä olen iloinen, että voimme edistää tärkeän ja pitkään valmistellun hankkeen toteutumista Vantaalla. Suomen Ilmailumuseo on valtakunnallisesti merkittävä toimija ja ajanmukaiset tilat ovat elinehto toiminnan kehittymiselle ja vaikuttavuudelle.

Hallituksen päätös on vahva signaali siitä, että hankkeen ensimmäinen vaihe lähtee liikkeelle. Museohanke etenee yhteistyössä lentokenttäkaupungin toimijoiden kanssa.

Suomen Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo, joka tallentaa ja esittää monipuolisesti Suomen siviili-, sotilas- ja viranomaisilmailuun liittyvää aineistoa. Ilmailumuseon nykyiset museotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa lopussa ja nykyisen tontin maanvuokrasopimus päättyy 2028. Aviapoliksen alueelle sijoittuvassa uudisrakennuksessa museo pääsee vihdoin kehittämään toimintaansa asianmukaisissa, museotoimintaan suunnitelluissa tiloissa.

On tärkeää, että jatkossakin valtio pystyy tukemaan kulttuuritilojen investointeja. Vaikka seinät eivät saa olla itseisarvo, edellyttävät esimerkiksi museotoiminta tai esittävä taide toimivaa infraa ympärilleen.

 

Sari Multala
Tiede- ja kulttuuriministeri