Vantaan Kokoomus

Talousarviopuhe kaupunginvaltuustossa 13.11.2023

Talousarviopuhe kaupunginvaltuustossa 13.11.2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät vantaalaiset,

lokakuisena lauantai-iltapäivänä Vantaan Päiväkummussa puukotettiin 14-vuotiasta. Epäillyt tekijät olivat alaikäisiä. Paikalle ensimmäisenä saapuneen poliisipartion ensiavun ansiosta puukotusta tutkitaan murhan yrityksenä eikä murhana. Poliisin mukaan nuoren menehtyminen väkivallanteossa oli hyvin lähellä.

Arvoisat valtuutetut, kyseessä ei valitettavasti ollut yksittäistapaus. Alaikäisten tekemät väkivaltarikokset ovat sekä kasvaneet että raaistuneet myös Vantaalla. Itä-Uudenmaan poliisin mukaan 15–17-vuotiaisten nuorten tekemät pahoinpitelyt ovat lisääntyneet viime vuodesta noin 50 prosenttia marraskuun alkuun mennessä. Törkeät ryöstöt ovat kasvaneet lähes 35 prosenttia. Henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia alle 15-vuotiaat ovat tehneet yli 25 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Väkivaltaa tehdään isommilla porukoilla ja yhä vaarallisimmilla välineillä. Pääkaupunkiseudulla liikkuu ainakin 12 rikoksia tekevää nuorisoporukkaa. Mukana on jopa 12-vuotiaita.

Vaikka iso enemmistö nuorista tekee rikoksia vähemmän kuin aikaisemmin, on viime vuosina tietty joukko nuoria syyllistynyt aiempaa vakavampiin rikoksiin ja ajautunut syvempään rikoskierteeseen. Pienen joukon kasvanut väkivaltaisuus heikentää kuitenkin hyvin laajasti turvallisuutta. Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan fyysisen uhan kokemus on Vantaalla yleisempää kuin muualla. Useampi kuin joka neljäs yläkoululainen poika on kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana.

Arvoisa puheenjohtaja,

talousarvioneuvotteluissa pohdimme kaikki ryhmät yhdessä laajasti toimenpiteitä, joilla voimme sekä tehokkaammin puuttua akuuttiin jengiytymisilmiöön että ennaltaehkäistä nuorten väkivaltarikollisuutta. Kokoomuksen aloitteesta kaupunki luo ohjelmakokonaisuuden jengiytymiskehitykseen ja nuorisoväkivaltaan puuttumiseksi. Katujengi-ilmiöstä lisätään myös tutkimustietoa yhteistyössä tutkijoiden ja muiden kaupunkien kanssa.

Varhaisen puuttumisen vahvistamiseksi Vantaalla lisätään näkyvästi katutyötä niissä kaupunginosissa, joissa tarpeen on arvioitu olevan suurin. Talousarvioon on varattu rahoitus kahteen Irlannin mallin mukaiseen jalkautuvaan katutyöpartioon. Työmallin vaikuttavuus perustuu jatkuvaan läsnäoloon alueella.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin satsataan yleisestikin ensi vuonna laajasti. Nuoristotyötä laajennetaan kahdelle uudelle alueelle avaamalla nuorisotilat järjestöyhteistyömallilla eli ns. Kolohongan mallilla. Myös ennaltaehkäisevään nuoriso- ja yhteisötyöhön ohjataan eri alueille lisärahoitusta. Liikuntajärjestöjen avustuksia nostetaan myös 140.000 eurolla. Jokaiselle nuorelle halutaan tarjota vapaa-ajalle mielekästä tekemistä.

Arvoisa puheenjohtaja,

laadukas koulutus on parasta ennaltaehkäisyä. Pääministeri Petteri Orpon hallitus vakinaistaa ja nostaa tuntuvasti valtion kunnille maksamaa pysyvää koulutuksellisen tasa-arvon rahoitusta eli ns. KOTA-rahaa. Tämän ansiosta Vantaallakin voidaan jatkossa turvata opetuksen lisäresurssit kouluissa, joissa on paljon tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Yhteensä hallitus vahvistaa vaalikauden loppuun mennessä perusopetusta 200 miljoonalla eurolla vuodessa. Ensi vuonna myös jatketaan valtuuston myöntämää lisärahoitusta kouluruoan kehittämiseen sekä toteutetaan toimenpiteitä, joilla tehdään Vantaasta entistä parempi ja houkuttelevampi työpaikka opettajille. Vantaan tulevaisuus ratkaistaan luokkahuoneissa ja varhaiskasvatus ryhmissä. Ja tämän tulevaisuuden rakentamiseen tarvitsemme osaavia ja työssään viihtyviä opettajia.

Kokoomuksen aloitteesta Variaan myös palkataan työelämäkoordinaattori tehostamaan valmistuneiden työllistymistä, edistämään oppisopimuskoulutusta, vahvistamaan koulutustarpeiden ennakoitintityötä ja tukemaan työelämäyhteistyötä Varian ja työnantajien välillä.

Arvoisa puheenpuheenjohtaja,

Vantaan ensi vuoden talousarvioon liittyy pieni kauneusvirhe. Kaupungin tuloksen arvioidaan olevan hieman negatiivinen. Neuvotteluissa päätimme yhdessä vahtia veronmaksajien euroja entistä tarkemmin rakennushankkeissa. Kaupunkiympäristön toimialan tulee kiinnittää erityistä huomioita erilaisten rakennushankkeiden laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toteutukseen kehittämällä tilaajaosaamista, suunnittelua sekä valvontaan. Rakennus- ja liikuntapuoli esittävät ensi vuoden aikana yhdessä keinot, joilla vältetään Hakunilan urheilupuiston kaltaiset farssit.

Meillä poliitikoilla loppui myös lopullisesti kärsivällisyys Tikkuraitin remontin odottelun suhteen. Remonttia on tarkoitus vauhdittaa ja käynnistää nopeasti kiireellisimmät viihtyisyyttä lisäävät toimet, joita kaupunginhallitus peräänkuulutti jo viime vuoden lopussa.

Neuvotteluissa päätettiin myös selvittää, mitä kaupungin on ylipäätään järkevä itse tehdä. Kaupungin maataloustoiminnasta toteutetaan ulkopuolinen ja riippumaton selvitys.

Arvoisa puheenpuheenjohtaja,

budjettineuvottelut venähtivät kaksipäiväisiksi, mutta lopulta saimme kasaan poliittisten ryhmien kesken yksimielisen talousarvioesityksen ensi vuodeksi. Vantaalla budjetista neuvoteltaessa kaikki ryhmät ovat mukana ja jokaisen puolueen esitykset käsitellään. Malli vie aikaa ja vaatii paljon sekä neuvottelijoilta että virkamiehiltä, mutta se myös antaa jokaisella ryhmälle mahdollisuuden osallistua paremman Vantaan rakentamiseen.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti kokoomuksen kaupunginvaltuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Rokkanen.