Vantaan Kokoomus

Tiedotteet

Rakentaminen sukeltaa, mutta Vantaa kiristää sääntelyä — Kokoomus jäi huolensa kanssa yksin

Rakentaminen sukeltaa, mutta Vantaa kiristää sääntelyä — Kokoomus jäi huolensa kanssa yksin

Vantaan kaupunginhallitus on päättänyt kokoukseen 18.9. kiristää kerrostaloasuntojen pinta-alojen sääntelyä. Vantaalla on harjoitettu periaatetta, jossa kohteen asunnoista korkeintaan 30 prosenttia sai olla yksiöitä ja minimissään 30 prosentin tuli olla kolmioita tai suurempia.

Kaupunginhallituksen uuden päätöksen myötä sääntely kiristyy vanhasta mallista keskellä rakennusalan sukellusta. Jatkossa korkeintaan 30 prosenttia asunnoista saa olla alle 35 neliöisiä ja minimissään 30 prosentin tulee olla yli 65 neliöistä. Lisäksi näistä perheasunnoista kolmasosan tulee olla vähintään 80 neliöisiä.

”Sääntelyä päätettiin kiristää pahimmalla mahdollisella hetkellä. Vantaalla on ollut tänä vuonna elokuun loppuun mennessä uusien asuntojen aloituksia 77 prosenttia vähemmän kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sääntelyn kiristäminen voi entisestään syventää rakennusalan ahdinkoa ja lisätä konkursseja sekä työttömyyttä, mikä heijastuisi myös monen vantaalaisen työhön ja toimeentuloon”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Sakari Rokkanen.

Kokoomuksen kaupunginhallituksen jäsenet katsovat, että tässä tilanteessa huoneistotyyppijakauman sääntelyn raju kiristyminen olisi monella tapaa ongelmallista. Sääntelyn tiukentaminen syventäisi entisestään rakentamisen ahdinkoa Vantaalla ja hidastaisi myös alan toipumista. Rakentamisesta ja kaupunkikehityksestä Vantaalle kertyvät tulot ovat myös keskeinen osa kaupungin budjettia. Ongelmana on myös se, että kiristyvä sääntely koskisi yhtälailla kaikkia Vantaan hyvinkin erilaisia alueita ja voisi erityisesti haitata vanhojen keskustojen täydennysrakentamista.

Kokoomus ehdotti mallia, jossa olisi turvattu sekä asuntotarjonnan monipuolisuus, mutta esitettyä joustavammalla sääntelyllä. Esitys hävisi äänestyksessä.

”Vantaan kaupunki sääntelee maankäyttösopimuksissa ja tarvittaessa asemakaavoissa kerrostaloasuntojen pinta-alaa siten, että asuntohanketta kohden korkeintaan 30 % saa olla pinta- alaltaan alle 30 m2 (ei 35 m2) asuntoja ja vähintään 30 % on oltava pinta-alaltaan vähintään 60 m2 (ei 65 m2) tai suurempia asuntoja siten, että vähintään 10 % kohteen asuntojen kokonaismäärästä on 80 m2 tai suurempia asuntoja (alkuperäisen esityksen mukaan)”

 

Lisätietoja:

valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Rokkanen

sakari.rokkanen@vantaa.fi

puh. 040 7625340