Vantaan Kokoomus

Mikä on pelastuslaitoksen rooli soteuudistuksessa?

Mikä on pelastuslaitoksen rooli soteuudistuksessa?

Uudellamaalla pelastuslaitokset tuottavat Hyvinkään sairaanhoitoaluetta lukuun ottamatta miltei kaikki kiireelliset ensihoitopalvelut. Kun hätäkeskuksesta lähetetään tehtävälle ensihoitoyksikkö eli ambulanssi, sen henkilöstö on mitä suurimmalla todennäköisyydellä pelastuslaitosten ensihoitajia tai palomiehiä. Kiireettömät tehtävät hoidetaan suurelta osin HUS Akuutin Sairaankuljetuksen tai yksityisten yritysten toimesta. Voisikin sanoa, että pelastuslaitoksen keskeinen tekijä soteuudistuksessa on ensihoito.

Ensihoidon järjestämisvastuu on Uudellamaalla HUS:lla, jonka kanssa pelastuslaitokset ovat tehneet yhteistoimintasopimuksen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella asuu noin puoli miljoonaa ihmistä. Lisäksi alueella työskentelee ja alueen läpi kulkee tuhansia työmatkalaisia sekä vapaa-ajan matkustajia. Alueen ensihoidolla on noin 38 000 työtehtävää vuodessa ja pelastusyksiköillä on noin 2 000 ensivastetehtävää vuosittain. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kahdeksan kunnan alueella ja on Suomen ainoa kahden hyvinvointialueen yhteinen pelastuslaitos (Vantaa-Kerava sekä Keski-Uusimaa).

Peruspelastusyksiköt toimivat myös ensivasteyksikköinä. Hätäkeskus hälyttää paikalle ensivasteyksikkönä toimivan paloauton silloin, kun ambulanssin tavoittamisaika on pitkä tai vapaita yksiköitä ei ole saatavilla. Ensihoito on akuuttiin tilanteeseen kiireellisen hoidon antamista, joka on syntynyt sairastumisen tai loukkaantumisen johdosta.

Ihmisten elinikä kasvaa ja asuminen keskittyy yhä enemmän kasvukeskuksiin. Ikääntyneet asuvat entistä pidempään kotonaan, mikä tulee kasvattamaan ensihoidon tehtäviä tulevaisuudessa yhä enemmän.

Suomen ensimmäiset ambulanssit otettiin käyttöön Helsingin kaupungin palolaitoksessa vuonna 1905. Nykyisin pelastuslaitokset hoitavat suuressa osassa Suomea yhteensä yli puoli miljoonaa ensihoitotehtävää joka vuosi.

Uusien valmiusasemien rakentaminen on todella tärkeää. Aluehallintovirastolta on tullut huomautus Myyrmäen alueesta, ettei määrättyjä vasteaikoja (aika avun paikalle saapumisessa) ole saavutettu.

Uusista valmiusasemista tärkein on Myyrmäen asema, joka oli aluksi prioriteetiltaan ensimmäisenä, mutta poliittisesta ja alueellisesta vastustuksesta johtuen se on jouduttu siirtämään rakennettavaksi viimeiseksi neljästä uudesta asemasta. On todella sääli, että ihmisten hengen ja terveyden kustannuksella tehdään politiikkaa.

 

Mika Kasonen

Kirjoittaja on Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan pelastuslautakunnan puheenjohtaja ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutettu