Vantaan Kokoomus

Yrittäjyyden arvostuksessa on vielä paljon parannettavaa

Yrittäjyyden arvostuksessa on vielä paljon parannettavaa

Haluan sanoa muutaman sanan itselleni tärkeästä ja tutusta aiheesta. Yrittäjyydestä. Olen itse kokenut yrittäjyyden ylä- ja alamäet. Mielestäni yrittäjyyden arvostuksessa on vielä paljon parannettavaa. Esimerkiksi julkiset toimijat tuottavat erilaisia palveluita yli 15 miljardilla eurolla omien Inhouse-yhtiöidensä kautta. Tähän ja moneen muuhun asiaan tarvitaan muutos tulevalla hallituskaudella.

 

Suomessa on Erikokoisia yrityksiä lähes 300 000. Pk-yrityksiä näistä on lähes kaikki eli 99,8 %. Liikevaihdolla asiaa tarkasteltuna suuryritykset (yli 250 työntekijää) tuottavat 42,5 % kokonaisliikevaihdosta, noin 190 miljardia euroa. Suomen työvoimasta 1,5 miljoonaa ihmistä työskentelee suomalaisissa yrityksissä, joka on lähes 60 % koko Suomen työvoimasta. Suomen kansantalous pyörii pitkälti yritysten varassa. Nyt kun nykyhallitus on jättänyt tulevalle hallitukselle yli 10 miljardin alijäämän, tarvitaan menoleikkausten lisäksi uutta kasvua ja investointeja, jotta saamme myös tulopuolta kasvatettua. Tämän kasvun toteuttaa yritykset, ja yhteiskuntana meidän tulee luoda halutulle kasvulle vahvat edellytykset.

 

Voidaan hyvinkin perustellusti sanoa, että yrityksillä ja yrittäjillä on merkitystä Suomen kansantalouden kannalta. On hyvinkin merkityksellistä onko yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri yrittäjyyteen kannustava ja hyväksyvä vai yrittäjyyttä väheksyvä. Ilmapiiriin vaikuttaa luonnollisesti Suomen poliittisen johdon luoma asenneilmapiiri sekä voimassa oleva lainsäädäntö.

 

Minä, yhdessä Kokoomuksen kanssa, haluamme edistää Yrittäjien ja yritysten pärjäämistä sekä koti- että ulkomarkkinoilla. Mielestäni yksi tärkeimmistä asioista seuraavalla hallituskaudella on luoda vakaa ja ennustettava toimintaympäristö yrityksille. Yrittämisen tulee olla verotuksen keinoin kannustavaa, tarvittavien lupaprosessien tulee olla sujuvia, tieinfraan tulee panostaa ja ihmisten liikkumista edistettävä, tietoliikenneyhteyksien tulee pelata, työvoimaa tulee kannustaa työntekoon ja opiskelupaikkojen määrää on lisättävä.

 

Yritysten asemaa parantamalla, luomme edellytykset Suomen kipeästi tarvitsemalle talouskasvulle. Vastuullisella ja uudistavalla talouspolitiikalla luomme edellytykset myös huolehtia Suomen sisäisestä sekä ulkoisesta turvallisuudesta, sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä kasvatuksesta ja koulutuksesta.

 

Anssi Aura

Kirjoittaja on yrittäjä ja kokoomuksen kaupunginvaltuutettu, sekä eduskuntavaaliehdokas Uudellamaalla.