Vantaan Kokoomus

Koulutuskenttä vaatii nyt perusteellisen keskustelun

Koulutuskenttä vaatii nyt perusteellisen keskustelun

Tulevien vantaalaisten kansanedustajien on yhdessä yli puoluerajojen pidettävä rohkeasti kotikaupunkimme puolta myös valtakunnallisessa päätöksenteossa.

Tarvitsemme nopeasti lisää aloituspaikkoja yliopistoihin ja korkeakouluihin nuorille Etelä-Suomeen. Tällä toimenpiteellä saamme lisää omia osaajiamme opiskelemaan ja työmarkkinoille. Myös perusopetusta vahvistavaa koulutuksen tasa-arvorahaa on nostettava ja kohdennettava suhteessa muuta Suomea enemmän Vantaalle, jossa meillä on omat koulutukselliset erityistarpeemme, muun muassa paljon S2-kielen mukaan opiskelevia.

Työvoimapula koettelee niin julkista puolta kuin yrityksiä. Nyt on otettava kaikki keinot käyttöön, jotta saamme koulutettua ihmisiä työmarkkinoille. Oppisopimuskoulutusta tulee lisätä ja ottaa käyttöön muuntokoulutuksia esimerkiksi varhaiskasvatukseen.

Peruskoulussa joustava perusopetus ja työelämäpainotteinen opetus ovat toimivia esimerkkejä siitä, miten nuori voi saada jalansijaa työelämään ja löytää oman urapolkunsa. Ammatillinen koulutus vaatii myös toimenpiteitä. Se painottuu tällä hetkellä liikaa opiskelijan itseohjautuvuuteen, eikä opiskeluun ole tukea riittävästi.

Opetusalaakin vaivaa jo työvoimapula etenkin varhaiskasvatuksessa. Oppilaitosten työolosuhteita pitää parantaa niin, että se parantaa myös työtyytyväisyyttä. Koulutettuja ja osaavia opettajia ei ole varaa menettää muihin tehtäviin.

Koulutuskenttä vaatii nyt perusteellisen ja kiihkottoman keskustelun, johon on otettava vahvasti opetusalan osaajat mukaan. Vain panostamalla osaamiseen, työvoiman saatavuuteen ja yrittäjyyteen voimme saada talouskasvua aikaan, taittaa Suomen velkaantumisen ja taata palvelut koko elämänkaaren ajalle.

Heli Hakala

erityisopettaja, kaupunginvaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas