Vantaan Kokoomus

Kokoomuksen talousarviopuhe kaupunginvaltuustossa

Kokoomuksen talousarviopuhe kaupunginvaltuustossa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät vantaalaiset,

Viime vuonna valtuusto päätti Vantaan budjetista koronapandemian vuoksi etäkokouksessa. Kiitos rokotusten, olemme tänään jälleen tekemässä päätöksiä kaupungintalolla. Maailma ympärillämme ei kuitenkaan valitettavasti ole rauhoittunut, vaan pandemian hiipuessa esiin on noussut uusia uhkia: Venäjän hyökkäys Ukrainaan, energian kallistuminen ja inflaation nopea kiihtyminen. Budjettineuvotteluissa sovimme yhteisesti ukrainalaisten auttamisesta: tuemme ukrainalaisten auttamistoimintaa Vantaalla ja etsimme meille Ukrainaista ystävyyskaupunkia, jonka jälleenrakentamista voimme tukea.

Viimeiset vuodet ovat opettaneet meille taloudellisen varautumisen merkityksen. Vantaan on selvinnyt viime vuosien haasteista suhteellisen hyvin – kiitos aiempien vuosien taloustoimien. Vantaa on lyhentänyt velkojaan viime vuosina 250 miljoonalla eurolla, ja on nykyisin yksi vähiten velkaisin suurista kaupungeista. Ensi vuoden talous on tasapainossa: tulot riittävät kattamaan sekä menot että suurehkot investoinnit.

Lähtökohtaisesti kokoomuslaisena tulisi aina iloita, kun verotus kevenee, mutta ensi vuoden veroprosentin lasku 6,36 prosenttiin ei valitettavasti näy vantaalaisten lompakoissa. Veroprosentin lasku on seurausta sote-uudistuksesta, jossa kaupungilta siirtyy verotuloja ja menoja valtion vastuulle – harmillisesti tuloja hieman menoja enemmän. Kokoomuksen tavoitteena on huolehtia Vantaan taloudesta ja elinvoimasta niin, että kuntaveron nousupaiden sijaan voisimme jopa pyöristää uutta veroäyriä tulevaisuudessa alaspäin. Kuusijärven kehittäminen on yksi esimerkki Vantaan elinvoimaa vahvistavista ensi vuoden hankkeista.

Kaupungin terve talous mahdollistaa kipeästi tarvittavan lisähenkilöstön palkkaamisen moneen eri tehtävään. Ensi vuonna Vantaalle palkataan yli 220 uutta työntekijää – valtaosin kasvatuksen sekä koulutuksen tehtäviin. Budjettineuvotteluissa sovittiin miljoonan euron lisäyksestä kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin, työntekijöiden saatavuusongelman ja pitovoiman kehittämiseen. Tällä lisäpanostuksella haluamme pitää Vantaan kilpailukykyisenä työnantajana ja saada avoimet paikat täytettyä.

Kokoomukselle tärkeää neuvotteluissa oli rekrytointiongelmien ratkomisen ohella turvata koulujen ja päiväkotien resurssit. Maan hallituksen päätökset uhkasivat romahduttaa koulujen tasa-arvorahoituksen syksyllä 2023. Vantaalla valtion rahoituksenleikkaus olisi tarkoittanut vuositasolla 90 opettajan vähentämistä. Tasa-arvorahoitusta on myönnetty lisähenkilöstön palkkaukseen sellaisissa kouluissa ja päiväkodeissa, joissa on paljon oppimisen tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Löysimme neuvotteluissa ratkaisut kahden miljoonan rahoitukselle, jolla voidaan turvata opettajien töiden ja lasten tuen jatkuminen.

Ryhmämme pitää myös erittäin tärkeinä panostuksia nuorten hyvinvointiin. Vantaakaan ei ole välttynyt katujengiytymisilmiöltä. Yhä nuoremmat nuoret ajautuvat yhdessä tekemään yhä vakavampia rikoksia. Kehityksen katkaisemiseksi varattiin lisäresursseja mm. jalkautuvaan nuorisotyöhön ja nuorten työllisyyspalveluihin.

Lisäksi erityiskiitoksen ansaitsee nuorisovaltuusto, joka on nostanut syksyn aikana esille kouluruoan laatuongelmia. Kouluruoan laadun parantamiseen varataan ensi vuonna 400.000 euroa budjetissa jo olleen reilun lisämiljoonan päälle. Laatuongelmia ratkotaan lisärahoituksen ohella myös kehitystyöllä.

Lopuksi kiitos ryhmille neuvotteluista. Vantaalla budjetista neuvoteltaessa kaikki ryhmät ovat mukana ja jokaisen puolueen esitykset käsitellään. Malli vie aikaa ja vaatii paljon sekä neuvottelijoilta että virkamiehiltä, mutta se myös antaa jokaisella ryhmälle mahdollisuuden osallistua paremman Vantaan rakentamiseen.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä, valtuustoryhmän pj. Sakari Rokkanen