Vantaan Kokoomus

Neuvottelut saatiin päätökseen, kaupungin 2023 budjetti tasapainossa

Neuvottelut saatiin päätökseen, kaupungin 2023 budjetti tasapainossa

Vantaalla saatiin neuvoteltua kaupunginhallituksessa ensi vuoden budjetti valmiiksi.

🔹 Talouden tasapainotus ja tuottavuuden nosto ovat tuottaneet hyviä tuloksia ja kaupungin talous on nyt terveellä pohjalla. Ensi vuoden talous on suunnilleen tasapainossa: tulot riittävät kattamaan sekä menot että suurehkot investoinnit.

🔹 Vantaa on lyhentänyt velkojaan 250 miljoonaa euroa ja on nykyisin yksi vähiten velkaisista suurista kaupungeista.

🔹 Kuntaveroprosentti laskee 6,36 prosenttiin. Tämä on seurausta sote-uudistuksesta, eikä riipu kaupungin omista päätöksistä.

🔹 Vahvistunut talous mahdollistaa tarvittavan lisähenkilöstön palkkaamisen moneen eri tehtävään. Kaupungin nopeaan kasvuun vastataan ensi vuonna palkkaamalla Vantaalle yli 220 uutta työntekijää, valtaosin kasvatukseen ja koulutukseen.

🔹 Ryhmien välisissä budjettineuvotteluissa sovittiin miljoonan euron lisäyksestä kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin, työntekijöiden saatavuusongelman ja pitovoiman kehittämiseen. Kaupunginjohtaja katsoi, että tällä lisäpanostuksella voimme pitää Vantaan kilpailukykyisenä työnantajana ja saada avoimia paikkoja täytettynä.

🔹 Kokoomuksen tärkein tavoite neuvotteluissa oli henkilöstön saavavuusongelmien ratkomisen ohella koulujen ja päiväkotien resurssien turvaaminen. Maan hallituksen päätökset uhkasivat romahduttaa koulujen tasa-arvorahoituksen syksyllä 2023. Tasa-arvorahoitusta on myönnetty lisähenkilöstön palkkaukseen sellaisissa kouluissa ja päiväkodeissa, joissa on paljon oppimisen tukea tarvitsevia lapsia. Vantaalla tämä tarkoittaa vuositasolla 90 opettajan vähentämistä. Löysimme neuvotteluissa yhteensä kahden miljoonan edestä uutta ja uudelleen kohdennettavaa rahoitusta, jolla voidaan turvata opettajien töiden ja lasten tuen jatkuminen.

🔹 Lisäksi mm. Vantaa käyttää 400 000 euroa kaupungin kouluruokailun kehittämiseen. Tätä mm. nuorisovaltuusto ajoi vahvasti. Laatuongelmia ratkotaan lisärahoituksen ohella myös kehitystyöllä.

🔹 Vantaakaan ei ole välttynyt katujengiytymisilmiöltä. Yhä nuoremmat nuoret ajatuvat yhdessä tekemään yhä vakavampia rikoksia. Tämän kehityksen katkaisemiseksi varattiin lisäresursseja mm. jalkautuvaan nuorisotyöhön ja nuorten työllisyyspalveluihin.

🔹 Investoinneista nostoina uusi Elmon Uimahalli sekä Kuusijärven kehittäminen.

Kiitos ryhmille neuvotteluista. Vantaalla budjetista neuvotellaan niin, että kaikki puolueet ovat mukana ja jokaisen puolueen jokainen esitys käsitellään. Malli vie aikaa ja vaatii paljon neuvottelijoilta ja virkamiehiltä, mutta toisaalta antaa pienillekin ryhmille mahdollisuuden osallistua paremman Vantaan ideointiin ja toteuttamiseen.

 

Kirjoittaja on kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen.