Vantaan Kokoomus

Vantaan hammashoidon jonoja ryhdytään vihdoin purkamaan palvelusetelillä

Vantaan hammashoidon jonoja ryhdytään vihdoin purkamaan palvelusetelillä

Päätimme keskiviikkona suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnassa, että Vantaan hammashoidon jonoja ryhdytään purkamaan palvelusetelillä.

Meistä moni on kokenut tai ainakin kuullut lähipiiriltään, että Vantaalla on vaikea päästä hammashoidon palveluihin. Ajanvaraus tökkii ja aikoja ei meinaa löytyä. Kun ajan saa, hoitoon ei pääse kohtuullisessa ajassa.

Nämä kokemukset ovat täyttä totta. Ongelmia on ollut paljon. Niistä olemme olleet hyvin tietoisia hammashoidon johtokunnassa, jonka puheenjohtajana toimin.

Samaan aikaan hammashoidon ammattitaitoisen ja aina parhaansa tekevän henkilökunnan jaksaminen on ollut iso huoli. Karmea jonotilanne on kuormittanut heitä kohtuuttomasti.

Koronapandemia on vaikeuttanut tilannetta entisestään On syntynyt hoitotakuujono ja palvelujen saatavuus on heikentynyt lisää.

On selvää, että näin ei voi enää jatkua. Jonoissa kärvistelyn on loputtava ja ihmisten on päästävä hoitoon. Kaupungin hammashoidon henkilökunnan taakkaa on kevennettävä.

Siksi päätimme, että Vantaan on aika ottaa palveluseteli käyttöön tilannetta helpottamaan. Jatkossa siis hammashoitoa tarvitsevalle vantaalaiselle voidaan tarjota mahdollisuutta hakea hoitoa yksityiseltä palveluntuottajalta.

Palvelusetelin käyttökohteita voivat olla kokonaishoidon 1–2 hampaan hoito, kokonaishoidon anti-infektiinen hoito, lohkeaman hoito, juurihoito, hampaan poisto ja viisaudenhampaan leikkauksellinen poisto.

Palveluseteli toimii rautalangasta väännettynä esimerkiksi näin:

Hampaan lohkeamaan hoitoa tarvitsevalle vantaalaiselle myönnetään palveluseteli, jonka arvo on esimerkiksi 101 euroa. Hän voi mennä palvelusetelin kera yksityiselle hammaslääkärille, joka laskuttaa lohkean korjaamisesta 150 euroa. Tällöin potilaan maksettavaksi tulee ainoastaan erotus, joka tässä tilanteessa olisi 49 euroa.

Tämä kuvitteellinen esimerkki antaa suuntaa palvelusetelin käyttöä. Vantaan sivuilla julkaistaan myöhemmin tarkemmat ohjeet, esimerkit ja laskurit palvelusetelistä. Kaupunkilaisia myös aina neuvotaan henkilökohtaisesti setelin käytöstä.

Hammashoidon asiakkaalla on tietenkin oikeus myös kieltäytyä tarjotusta ja annetusta palvelusetelistä.

Päätimme myös, että suun terveydenhuollossa palveluntuottajan toimenpide-/hoitokokonaisuuskohtainen hinta ei saa ylittää liikelaitoksen määrittämää maksimihintaa. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että hammaslääkärin perimä potilaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus ei muodostu suuremmaksi kuin toimenpidekohtainen omavastuuosuuden kattohinta. Tämä turvaa sen, että potilas ei joudu maksamaan palvelusetelihoidosta enempää kuin KELA-korvatusta yksityishammaslääkärin antamasta hoidosta.

Hammashoidon palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön 1.6.2022.

Tavoitteena on, että kaupungin oman palvelutoiminnan rinnalle käyttöön otettava palveluseteli parantaa suun terveydenhuollon hoidon saatavuutta ja vähentää henkilöstön kuormitusta. Näin myös samalla edistämme palvelujen käyttäjien valinnanvapautta, joka on aina ollut kokoomukselle tärkeä tavoite.

Palveluseteli ei tietenkään yksittäisenä toimenpiteenä korjaa kaikkia hammashoidon haasteita ja jonotilannetta. Pidän hammashoidon puheenjohtajana tärkeänä sitä, että kartoitamme lisää yhteistyön mahdollisuuksia yksityisen sektorin kanssa.

Vantaalla alkaa myös toukokuussa THL:n ylläpitämä Hyvä Vastaanotto-hanke, jonka arvioidaan tuovan helpotusta jonoihin. Tilannetta on lisäksi lähdetty korjaamaan henkilökunnan kanssa tehdyllä sopimuksella, joka mahdollistaa ja kannustaa lisätyöhön. Tulokset ovat olleet hyviä.

Työ laadukkaan hammashoidon puolesta jatkuu. Etusijalle on aina laitettava sujuva pääsy laadukkaaseen hoitoon ja henkilökunnan jaksaminen sekä yhteisten verorahojemme vastuullinen käyttäminen.

 

Matti Lepistö (kok.)

Kirjoittaja on Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja