Vantaan Kokoomus

Valtuusto päivitti resurssiviisauden tiekartan

Valtuusto päivitti resurssiviisauden tiekartan

Vantaan Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantain kokouksessaan resurssiviisauden tiekartan päivityksen.

Resurssiviisauden tiekartta on yksi Vantaan vaikuttavimmista toimenpide- ja tavoiteohjelmista. Käytännössä kaikki ympäristöä koskevat tavoitteemme ja toimenpiteemme on kirjoitettu auki juurikin tähän ohjelmaan. Resurssiviisauden tiekartan tavoite on toimia ohjenuorana siihen, kuinka kaupunkimme ohjataan kohti ekologista kestävyyttä ja hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Resurssiviisauden tiekartta on merkityksellinen. Tämän ohjelman toimenpiteillä taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Tällä ohjelmalla uskon pääsevämme tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2030.

Vuonna 2020 Vantaan hiilidioksidipäästöt olivat 883 hiilidioksidiekvivalenttia. 30 vuotta sitten päästöt olivat vain 18 % korkeammat. Meidän kaupungin väestömäärä on kuitenkin noussut merkittävästi 30 vuodessa ja siitä kulmasta katsottuna asukaskohtaiset päästöt ovat pienentyneet jopa 47 %. Meidän pitää laskea hiilidioksidipäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetaso on siis 214 hiilidioksidiekvivalenttia omin toimin ja Tämän lisäksi meidän tulee kompensoida loput päästöistä.

Ohjelma on hyvin moniulotteinen, jonka avulla lisätään jokaiseen ikäryhmään kuuluvien vantaalaisten ympäristövastuutaitoja- ja -tekoja. Meille vantaalaisille elinkeinopoliittisesti tärkeimmän alueen, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja sen ympäröimän Aviapoliksen alueen, tavoitellaan kehittyvän Euroopan ympäristöystävällisimmäksi alueeksi. Vantaa edistää hiilineutraaliutta yhteistyössä Vantaan Energian, ja muiden Vantaan konserniyhtiöidensä kanssa. Vantaan tavoite on olla myös kiertotalouden edelläkävijäkaupunki. Tulemme kaupunkina myös huolehtimaan ympäristön monimuotoisuuden säilymisestä sekä kaupungin hankinnoissa vastuullisuustavoitteet tullaan toteuttamaan. Nämä edellä mainitut toimenpiteet ovat osana kaupunkistrategian painopistettä numero 3: ”Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa”.

Vantaalla on monimuotoinen luonto, jota pitää vaalia. Meillä on myös haja-asutettu kaupunki, joka tarkoittaa suurta määrää erilaista liikkumista. Tätä on syytä ymmärtää. Meillä ei ole kaikki asutus tällä hetkellä runkoliikenteen varrella, eikä ole mahdollista, että tuleekaan. Meillä ei ole myöskään kaikki asutus runkolämpöverkkojen varrella, sekään ei ole mahdollista. Meidän pitää siis ymmärtää, että Vantaalla on erilaisia liikkumistarpeita sekä asumismuotoja että asuntoalueita. On syytä kuitenkin pyrkiä keskittämään suurin osa uudistuotannosta runkoliikenten varrelle, mutta samalla varmistaa ja mahdollistaa myös palvelutarjonta kaupungin muille alueille.

Energiatuotannon hiilineutraaliustavoite on iso osa asetettuja tavoitteita. Luotan Vantaan Energian henkilöstön ammattitaitoon ja heidän kunnianhimoiseen tavoitteeseen olla hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä. Vantaan Energialla on erittäin merkittävä rooli tavoitteiden täyttymisessä. Fennovoimaan liittyen olen myös aikoinani kritisoinut hankkeeseen liittyvää Venäjä-riskiä. Mutta koska Ydinvoimasta ei aiheudu tuotantoprosessissa kasvihuonekaasupäästöjä, on syytä miettiä myös jatkossa ydinvoiman tuotannon kasvattamista. Se, että kumppanina on Venäjän valtion ohjauksessa oleva yhtiökumppani, on jatkossa syytä miettiä tarkkaan. Näyttää, että Fennovoima-hankkeen jatkamiselle ei ole aitoja edellytyksiä, mutta tässä pyrkisin vielä malttamaan hetken.

Kiitän vielä virkahenkilöitä tämän merkittävän ohjelman valmistelusta ja kanssavaltuutettuja tämän asiakirjan hyväksymisestä. Tällä ohjelmalla on hyvä edetä kohti hiilineutraalia Vantaata!

 

Anssi Aura

Kirjoittaja on Vantaan kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja.