Vantaan Kokoomus

Nuorison ongelmat vaativat nopeaa reagointia

Nuorison ongelmat vaativat nopeaa reagointia
Mika Kasonen

Alaikäisten törkeä väkivalta on yleistynyt viime vuosina pääkaupunkiseudulla. Havaittavissa on piirteitä, että nuoret ihannoivat hohdokasta elämää eläviä, isoja rahatukkoja heiluttavia, huumekaupoilla rikastuneita rikollisia, jotka nostetaan erinäisissä ohjelmissa palkintopalleille sekä aseita heiluttavia rap-videoiden artisteja. Videoista ei aseiden lisäksi puutu kultakoruja, hienoja autoja sekä kauniita naisia. Viranomaisten vastustus, kapinallisuus, väkivallan ihannointi ja myönteisyys huumausaineisiin on kappaleissa ja videoissa selkeä sanoma. Nuoret eivät välttämättä ymmärrä, että todellisuus on aivan jotain muuta.

Teräaseet ovat tulleet mukaan katukuvaan ja niitä myös käytetään entistä herkemmin. Tutkimusten mukaan ulkopuolisuuden tunne yhteiskunnasta voi aiheuttaa nuorten jengiytymistä. Koronatilanteen johdosta kiinni olevat nuorisotilat ovat myös ajaneet lapsia ja nuoria viettämään yhä enemmän aikaa kaduilla.

Täytyy kuitenkin muistaa, että pieni osa nuorista tekee suuren osan nuorten rikoksista. Rikokset ovat muuttuneet ja teot raaistuneet.

Nuorten rikollisuuden ennaltaehkäisy on kokonaisrikollisuuden vähentämisen kannalta tärkein toimenpide paikallisesti ja valtakunnallisesti. Nuorisorikollisuuden ehkäisyyn voidaan puuttua vaikuttamalla yksilön syrjäytymiskehitykseen tai jo alkaneeseen rikollisuuteen jo varhaisessa vaiheessa.

Varhaiseen puuttumiseen pitää budjetoida kuntatasolla lisää määrärahoja. Yleensä käytöshäiriöt voidaan havaita jo varhaiskasvatuksen yhteydessä. Lasten käytöshäiriöiden ehkäisy, tunnistaminen sekä varhainen ja tehokas hoito on tehokkainta vakavien ongelmien ehkäisyä.

Kuntatasolla pitää hyödyntää enemmän seurakuntien, kaupungin lastensuojelun sekä nuorisotoimen moniosaajia. Lisäksi varhaiseen puuttumiseen pitää saada heti alkuun lastensuojelun lisäksi myös sosiaalitoimi, koulupsykologit ja poliisi.

Jos lasten ja nuorten ongelmiin ei puututa varhaisessa vaiheessa, seuraukset saattavat olla vakavia. Päihderiippuvuus, mielenterveysongelmat, väkivaltainen käytös, jengiytyminen sekä itsemurhat lisääntyvät.

Huomiota tulisi kiinnittää myös sosiaali-, koulutus- ja perhepolitiikkaan, kuten äitiysneuvoloiden lapsiperheiden tukemiseen ja erityisopetuksen antamiseen kouluissa. Oirehtivat lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten tukea ja keskustelua vaikeissa asioissa ja tilanteissa. Nuoret tarvitsevat myös tietoa mikä on sallittua ja mikä on kiellettyä.

Nyt on aika toimia. Vaikeista asioista vaikeneminen tai tapahtuneen vähättely ei auta lapsia ja nuoria kasvamaan vastuullisiksi aikuisiksi. Viranomaisten ja yhteiskunnan vastuulle ei kuitenkaan voi kaikkea kasvatusvastuuta laittaa.

 

Mika Kasonen

Vantaan Kokoomuksen puheenjohtaja