Vantaan Kokoomus

Strategia määrittää kaupungin päämäärät

Strategia määrittää kaupungin päämäärät

Kaupunginvaltuusto päätti maanantaina koko valtuustokauden mittaisesta strategiasta. Strategia tulee olemaan painavin poliittinen asiakirja, joka ohjaa kaupunkimme virkamiesvalmistelua, määrittelee kaupungin päämäärät, tavoitteet ja seurannan mittarit. Kaupunkimme arvot: avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys luovat vahvan kulttuurin kaupunkiimme, jolla luomme jokaiselle vantaalaiselle asukkaalle, yrityksellä ja muille toimijoille kestävän, laadukkaan ja mahdollistavan ympäristön yrittää, elää ja olla.

Tämä strategiaprosessi on ollut poikkeuksellisen haastava aikataulunsa takia ja on vaatinut niin virkamiehiltä kuin politiikoilta pitkäjänteisyyttä. Strategia on valmisteltu laajassa vuorovaikutuksessa, oikeastaan poikkeuksellisen laajassa, koska valmisteluprosessin aikana on kuultu sekä viime kauden että tämän kauden valtuustoa.  Laajan osallisuuden ansiosta voidaankin sanoa, että tässä näkyy kaikkien vantaalaisten ja Vantaalla toimivien tahojen kädenjälki.

Strategiassa näkyy myös vahvasti Kokoomuksen kädenjälki. Saavutimme useita valtuustokaudelle asettamiamme tavoitteita Ensinnäkin kaupungin kasvu mahdollistetaan ilman veronkorotuksia. Tämä on ollut tärkeä tavoitteemme. Palvelutarpeen kasvu kuitenkin edellyttää tulevina vuosina tehokkaamman palvelutuotannon.

Kaupungin strategian mukaisesti kasvua tullaan ohjaamaan runkoliikennekäytävien varrelle, toisin sanoen, kaupunkia tullaan rakentamaan ja kasvattamaan sisältäpäin. Vaikka kaupunkia rakennetaan korkeammaksi ja tiiviimmäksi, varmistamme samalla pientalorakentamisen kasvun. Kaupunki tavoittelee vuositasolla 600 uuden pientalon syntymistä. Tämän pyritään parantavan varsinkin vantaalaisten ja Vantaalle muuttavien perheiden asemaa.

Vantaan ympärillä on muitakin kuntia, jotka pyrkivät rakentamaan viihtyisää ja elinvoimaista kuntaa. Meidän kaupungilla on kuitenkin erityinen kilpailutekijä suhteessa muihin kaupunkeihin, ja tämä on sijainti. Se antaa meille taktisen edun, mutta me tarvitsemme kuitenkin todellista rohkeutta tehdä tulevaisuuden kaupunkia, joka parantaa meidän vetovoimaa eli houkuttelee tänne lisää asukkaita. Meidän pitää edelleen kehittää myös pitovoimaa.

Pitovoima tarkoittaa, että ihmiset ja yritykset ja muut toimijat viihtyvät täällä niin hyvin, että täällä on viihtyisää ja järkevää asua, yrittää ja olla. Tarvitsemme myös lumovoimaa. Meillä pitää olla jotain jolla olemme muista erottuva ja ainutlaatuinen.

Strategia tarjoaa meille tien kohti parempaa Vantaata ja asettaa kaupunkimme kuntavaaliohjelmamme mukaiselle ”hyvän kehälle”. Tämä strategia mahdollistaa meille kehittyä kaupunkina paremmiksi kuin olemme nyt. Se vaatii kuitenkin rohkeutta katsoa eteenpäin ja tehdä rohkeita päätöksiä. Tätä kaupunkia ei siis viedä uudelle tasolle tuijottelemalla peräpeileihin, vaan katsomalla tulevaisuuteen, jossa kaupunkimme on kansainvälisesti kilpailukykyinen, innovatiivinen ja rohkea.

Tietysti meidän pitää turvata kuntalaisillemme, ja kaupunkimme kaikille toimijoille vakaa ja mahdollistava ympäristö olla, elää ja yrittää. Kaikki tämä pitää tehdä kestävästi. Meidän pitää luoda kaupunkia, jossa meidän lapsetkin pystyvät nauttimaan puhtaasta, monimuotoisesta ja mahdollistavasta ympäristöstä.

Nyt vain kaupungin arvojen mukaisesti: rohkeasti, rennosti ja viihtyisästi toteuttamaan strategiaamme!

 

Anssi Aura

Kirjoittaja on Vantaan kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja.