Vantaan Kokoomus

Nyt on terapiatakuun aika

Nyt on terapiatakuun aika

Mielenterveysongelmat koskettavat yhä useampaa suomalaista.

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiselle. Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat lisänneet riskiä mielenterveysongelmien puhkeamiselle tai pahenemiselle.

Nyt on Vanhemman uupumisella, psyykkisten ongelmien syventymisellä tai päihteidenkäytön lisääntymisellä on vaikutuksia myös lasten hyvinvointiin. Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet jo aiemmin, mutta nyt koronan myötä lisääntynyt etäopetus ja tauolla olleet harrastukset yhdessä lisääntyneen epävarmuuden kanssa ovat pahentaneet tilannetta entisestään.

Vantaalla lisäsimme vuodelle 2022 resursseja mielenterveyspalveluihin ja sen avulla voidaan merkittävästi parantaa hoitoon pääsyä erityisesti nuorilla. Nyt tehtyä panostusta mielenterveyspalveluihin tulee jatkaa tulevalla hyvinvointialueella ja toteuttaa terapiatakuu kaikille.

Parantamalla mielenterveyspalveluihin pääsyä voitaisiin vähentää merkittävästi mielenterveysongelmista johtuvia sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä. Mielenterveysjärjestöjen mukaan terapiatakuun myötä noin 7500 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä voisi kuntoutua vuosittain etuuksien piiristä työelämään.

Toimivat mielenterveyspalvelut tarkoittavat erityisesti perustason mielenterveyspalvelujen parantamista. Terapiatakuun tavoitteena on, että jatkossa harvempi tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, kun oireita ja avuntarvetta vastaavaa hoitoa saisi jo varhaisessa vaiheessa perusterveydenhuollossa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on esittänyt sen toteuttamista omassa vaihtoehtobudjetissaan. Esteenä sen toteutumiselle on enää maan hallitus, joka ei ole antanut tukeaan terapiatakuun toteuttamiselle. Hoitotakuun kiristäminen ei lupauksista huolimatta sisällä terapiatakuuta, sillä perustason mielenterveyspalvelut on rajattu hoitotakuun ulkopuolelle.

Terapiatakuu rakentaisi Suomesta tällä hetkellä puuttuvan tehokkaan mielenterveyshoidon perustason koko Suomeen. Näin apu olisi saatavilla yhdenvertaisemmin, nopeammin ja helpommin jokaiselle sitä tarvitsevalle, lapsista vanhuksiin.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden lisäksi on kehitettävä ongelmien ennaltaehkäisyä: toimivat perheiden palvelut, perheneuvola ja jokaisessa oppilaitoksessa ja koulussa oppilas- ja opiskeluhuolto sisältäen kuraattorin ja psykologin saavutettavat palvelut ennaltaehkäisevät pitkäaikaisempaa palveluiden tarvetta.

 

Sari Multala 

Tutustu kokoomuksen tavoitteisiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Vantaalaiset aluevaaliehdokkaat:

    Suodata suuralueen mukaan
  • Kaikki
  • Aviapolis
  • Tikkurila
  • Hakunila
  • Kivistö
  • Koivukylä
  • Korso
  • Myyrmäki