Vantaan Kokoomus

Kotihoidon tuki on karhunpalvelus sekä äideille että tyttärille

Kotihoidon tuki on karhunpalvelus sekä äideille että tyttärille

Kaupunginvaltuutettu Carita Orlandon puheenvuoro valtuuston kokouksessa  13.12. liittyen kuntalisän poistoon kotihoidontuesta.

 

Kotihoidon tuki on karhunpalvelus sekä äideille että tyttärille

 

Ei ole yllätys, että tietyt puolueet kannattavat patriarkaalisia arvoja verhoten ne lapsen etuun tai valinnanvapauteen. Mutta en uskoisi, että puolue, joka sanoo avoimesti olevansa feministinen puolue, haluaa ylläpitää naisten asemaa heikentävää kotihoidon tukea. Kun täällä puhuttiin kyykkyjumpasta, niin se oli osuva ilmaus, nimittäin tämä tuki laittaa naiset kyykkyyn viimeistään eläkkeellä.

 

Suomi on jäänyt sukupuolten tasa-arvossa jälkeen muista pohjoismaista. Naisten ansiot ovat edelleen 84 % miesten ansioista. Tämä johtuu monista seikoista, mutta yksi keskeinen tekijä on sukupuolten työmarkkinoiden eriytyminen vahvasti naisten ja miesten töihin. Ja jostain käsittämättömästä syystä naisten töistä maksetaan pienempää palkkaa kuin miesten töistä.

 

Naiset kantavat edelleen miehiä suuremman vastuun lasten ja kodin hoivatöistä, kun taas miehet rakentavat työuraansa. Naiset hoitavat yli 90 % kaikista perhevapaista.

 

THL:n tutkimuksen mukaan, naisten pidemmät poissaolot työelämästä perheen lasten ollessa pieniä alentavat naisten työllisyysastetta. Ne näkyvät heikompana palkka- ja urakehityksenä myös töihin paluun jälkeen. Kotihoidontuki on keskeinen tätä epätasa-arvoa ylläpitävä sosiaaliturvan muoto. Kotihoidon tuen saajista on isien osuus vain noin 7 prosenttia.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän työllistymisen edistämiseen liittyvän raportin (8.6.2021) mukaan kotihoidon tuki olisi lakkautettava, koska se lisäisi naisten työllistymistä ja poistaisi näin naisten eläkeköyhyyttä. Naisen eläke-euro on 69 senttiä miehen eläke-eurosta.

 

THL:n kokoamien tietojen mukaan äitien palkka-asema heikentyy perhevapaalla. Jos äiti on ollut enintään kaksi vuotta perhevapaalla, hän ansaitsee heti työmarkkinoille paluunsa jälkeen noin 8–11 prosenttia vähemmän kuin lapsettomat naiset. Vähintään kolmen vuoden perhevapaan jälkeen työhön palaavan äidin ansiot ovat jo lähes 19 prosenttia pienemmät lapsettomiin naisiin verrattuna.

 

Erityisesti maahanmuuttajanaisten tai matalasti koulutettujen naisten vuoksi kotihoidontuki kannattaa lakkauttaa. Pitkät pätkät poissa työstä vaikeuttaa työnsaantia, hidastaa kotoutumista ja edistää eläkeläisköyhyyttä.

 

Naisten työllistyminen tukee siis sekä äitien että lasten hyvinvointia. Naisten paremmat ansiot heijastuvat perheessä suoraan lasten hyvinvointiin. Lisäksi tutkimusten mukaan varhaiskasvatus tukee lasten sosioemotionaalista kehitystä ja on ihmisen myöhemmän työuran kannalta hyödyllisin investointi.

 

Kotihoidon tuen puolustaminen ei siis aja äidin, mutta ei myöskään lapsen etua.

 

Carita Orlando
kaupunginvaltuutettu