Vantaan Kokoomus

Valtuustoryhmän talousarviopuhe 13.12.2021

Valtuustoryhmän talousarviopuhe 13.12.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmän talousarviopuhe 13.12.2021

Valtuustoryhmän pj. Sakari Rokkanen

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät vantaalaiset,

 

on todella valitettavaa, että joudumme pitämään talousarviovaltuuston etänä jo toista kertaa peräkkäin. Koronatilanne on jälleen heikkenemässä ja sairaalat täyttymässä. Uusi omikron-variantti leviää aiempia variantteja nopeammin ja lisää epävarmuutta. Vantaa on hoitanut tehokkaasti rokotukset, mutta tästä huolimatta meillä on Uudenmaan toiseksi alhaisin rokotekattavuus.

 

Tämän vuoksi Kokoomuksen valtuustoryhmä vetoaakin jokaiseen vantaalaiseen: ota rokote. Suojaat itseäsi ja läheisiäsi, helpotat hoitajien ja lääkäreiden työkuormaa sekä edistät paluuta normaaliin. Vetoamme myös kaikkiin valtuutettuihin ja valtuustoryhmiin. Toimitaan yhdessä Vantaan rokotekattavuuden nostamiseksi.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Koronatilanne on huomioitu Vantaan ensi vuoden talousarviossa kahdella tapaa. Vahvistamme juuri niiden vantaalaisten palveluita, joita korona on koetellut eniten. Jatkamme myös Vantaan talouden vahvistamista, jotta kykenemme jatkossakin reagoimaan koronakriisin kaltaisiin yllätyksiin.

 

Me kaikki puolueet sovimme yhdessä heti valtuustokauden alussa ohjelmasta, jolla kohdennetaan lisäresursseja ja -henkilöstöä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen ja varhaiskasvatukseen oppimis-, palvelu- ja hoitovelan purkamiseen. Ensi vuodelle yhteensä 18 miljoonan euron ohjelmasta ajoittuu yli 11 miljoonaa euroa. Kokoomus pitää lisäpanostuksia perusteltuina ja välttämättöminä.

 

Ohjelmassa oli kuitenkin muutamia puutteita. Mielestämme lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden jonojen purkamista, varhaiskasvatuksen ja ikäihmisten palveluiden pätevän henkilöstön saatavuuden turvaamista sekä järjestöjen tilannetta ei ollut riittävästi huomioitu ohjelmassa.

 

Tärkein tavoitteemme oli talousarvioneuvotteluissa korjata nämä asiat, ja iloksemme saimme esityksillemme vahvaa tukea myös muilta ryhmiltä. Huoli oli yhteinen. Sovituilla lisäresursseilla saamme esimerkiksi ensi vuonna Länsi-Vantaalle oman Nuortenkeskus Nupin, minkä seurauksena jonot lyhentyvät yli 40 päivästä kymmeneen päivään.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Kokoomus pitää tärkeänä myös sitä, että vantaalaisten verotusta ei valtuustosopimuksen mukaan kiristetä tällä vaalikaudella. Valtuustosopimuksessa on myös yhdessä sovittu, että Vantaan talous saatetaan tasapainoon valtuustokauden aikana. Tästä syystä talousarvioon sisältyy myös taloutta tasapainottavia toimia. Näihin toimiin lukeutuu myös Vantaa-lisästä luopuminen, mutta kuten neuvotteluissa sovittiin, vasta 1.8. alkaen, jolloin myös uusi perhevapaauudistus astuu voimaan. Saamamme selvityksen mukaan uudistuksen myötä keskimääräisen vantaalaisperheen saama kokonaistuki nousisi yli 200 eurolla kuukaudessa.

Vantaalaiset ovat valinneet meidät tekemään valintoja – myös vaikeita sellaisia. Jos haluamme sekä taloutemme tasapainoon että vahvistaa lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluita, jostain täytyy myös olla valmis luopumaan.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

emme tänään päätä vain ensi vuoden budjetista, vaan myös seuraavan neljän vuoden taloussuunnitelmasta. Joudunkin muistuttamaan aluevaalien lähestyessä hallituspuolueiden valtuutettuja: Tämän valtuustokauden lopussa Marinin hallituksen sote-uudistuksen seurauksena Vantaalle jääviin palveluihin on käytettävissä noin 10 miljoonaa euroa vähemmän rahaa.

 

Tästäkin syystä on tärkeää, että budjetin yhteydessä tehtiin Kokoomuksen aloitteesta kaupungin elinvoimaa vahvistavia päätöksiä. Valtuustosopimuksessa on sovittu, että Vantaa kehittää voimakkaasti kaupunkikeskustojaan pientaloalueita unohtamatta. Kaupungin tavoitteena on tulevassa strategiassa lisätä pientalojen tarjontaa. Pientalojen kaavoitukseen sekä keskustojen kehittämistyöhön saatiin neuvotteluissa sovittua lisäresursseista, jotka tuovat kaupungille tulevaisuudessa lisää uusia asukkaita, yrityksiä ja tuloja.

 

Lopuksi haluan kiittää ryhmiä yhteistyöstä neuvotteluissa. Toivoisin kuitenkin, että kaikki ryhmät suhtautuisivat budjettineuvotteluihin ja esityksiinsä jatkossa asiaankuuluvalla vakavuudella. Teemme päätöksiä ihmisille tärkeistä palveluista ja veronmaksajien rahoista.