Vantaan Kokoomus

Tiedotteet

Puolueet Vantaalla sopuun paikkajaosta sekä yhteisistä talous- ja strategialinjauksista

Puolueet Vantaalla sopuun paikkajaosta sekä yhteisistä talous- ja strategialinjauksista

Tiedote 30.6.2021
Julkaisuvapaa: heti

 

Kuntavaaleissa Vantaan kaupunginvaltuustoon valittuja valtuutettuja edustavat puolueet (Kokoomus, Sosiaalidemokraatit, Perussuomalaiset, Vihreät, Vasemmistoliitto, Keskusta, Kristillisdemokraatit, Liike Nyt ja RKP) ovat sopineet valtuustosopimuksessa luottamushenkilöpaikkojen jaosta valtuustokaudeksi 2021–2025.

Päättäessään luottamushenkilöpaikkojen jaosta valtuustoryhmät myös sopivat osana valtuustosopimusta tulevaa valtuustokautta koskevista talouslinjauksista sekä kaupunkistrategian painotuksista.

Neuvottelut käytiin kuntavaalien suurimman puolueen eli kokoomuksen johdolla.

“Yhteinen näkemys löydettiin hyvässä hengessä ja yhteistyössä kaikkien ryhmien kesken. Erityisen arvokkaana pidän sitä, että kaikki ryhmät allekirjoittivat valtuustosopimuksen kokonaisuudessaan. Vantaan vahvuus on ollut puolueiden kyky keskustella ja sopia yhdessä asioista. Kokoomus toivoo, että tästä pidetään kiinni myös tällä valtuustokaudella”, sanoo ryhmien väliset neuvottelut vetänyt kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sakari Rokkanen.

Vantaan Kokoomuksen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Sami Kanerva pitää neuvottelutulosta kokoomuksen tavoitteiden kannalta hyvänä.

“Valtuustosopimuksen talous- ja strategialinjauksissa näkyy vaalivoiton myötä kokoomuksen vahva kädenjälki. Kunnallisveroa tai kiinteistöveroprosentteja ei nosteta tällä vaalikaudella. Talous oikaistaan tasapainoon vaalikauden loppuun mennessä. Valtuustostrategian painopisteiksi asetetaan kaupungin elinvoiman vahvistaminen, työllisyystilanteen parantaminen sekä vantaalaisten koulutustason nosto. Näin vahvistetaan kaupungin taloutta ja palveluiden rahoitusta sekä ehkäistään syrjäytymistä. Lisäksi sekä uusien että vanhojen keskustojen kehittämiseen lyödään vauhtia, kaupungin maa- ja asuntopolitiikka päivitetään sekä pientalotonttien tarjontaa lisätään”, Kanerva kertoo.

Valtuustosopimuksessa sovittiin myös, että uudelle valtuustolle annetaan valtuustokauden alussa selvitys siitä, miten koronan aiheuttama mielenterveys-, hoito-, hoiva-, oppimis- sekä muu palveluvelka saadaan kurottua kiinni. Selvityksen pohjalta laaditaan pitkäjänteinen toimenpideohjelma valtuustokaudeksi.

“Jatkamme myös hyvin viime valtuustokaudella alkanutta yhteistyötä päästöjen vähentämiseksi, koulutustason nostamiseksi sekä sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Sovimme puolueiden kanssa, että valtuustotyön perustana on avoimuus ja yhteistyö”, Kanerva toteaa.

Valtuustosopimus liitteineen löytyy tiedotteen lopusta.

 

Lisätiedot:

Sakari Rokkanen
Neuvotteluiden vetäjä
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
p. 040 7625340

Sami Kanerva
Vantaan Kokoomuksen puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu
p. 050 3321341

 

Valtuustoryhmien välinen valtuustosopimus luottamushenkilöpaikkojen jakamisesta 2021–2025 30.6.2021

LIITE 1 Luottamushenkilöpaikat 2021-2025 30.6.2021_

LIITE 2 Jakokaava 30.6.2021

LIITE 3 Tasa-arvon toteutuminen luottamuselimissä 2021-2025 30.6.2021

LIITE 4 Valtuutettujen vähimmäismäärä 30.6.2021

LIITE 5 Valtuustosopimuksen talous- ja strategialinjaukset 30.6.2021_