Vantaan Kokoomus

Ehdokasblogi: Omakotialueiden täydennysrakentaminen

Ehdokasblogi: Omakotialueiden täydennysrakentaminen

Vantaan yleiskaava 2020 on nostanut keskusteluun pientalovaltaisten alueiden tulevaisuuden. Merkittävin kysymys liittyy siihen, voidaanko jatkossa keskelle omakotitaloalueita rakentaa kerrostaloja. Yleiskaavan muuttaminen ei automaattisesti tarkoita yksityiskohtaisemman kaavoituksen muuttamista pientaloista korkeisiin kerrostaloihin ja tonttien tehokkuusluvun moninkertaistumista.

Täydennysrakentamista, kaavoitusta sekä rakentamismääräyksiä suunnitellessa tulee huomioida vanhojen omakotialueiden olemassa oleva rakennuskanta ja muut ominaispiirteet. Uusien rakennusten tulee sopia niin korkeudeltaan kuin muilta ominaisuuksiltaan naapurustoon. Kaavoituksella ei tule sallia huomattavasti korkeampien (esim. 5-6 krs) kerrostalojen rakentamista matalien omakotitalojen keskelle. Sen sijaan matalampien kerrostalojen (esim. 3 krs) kaavoittaminen vanhoille asuinalueille voi olla mahdollista, mutta se riippuu täysin kohteesta ja on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Jokainen suunnittelukohteena oleva naapurusto on syytä arvioida huolellisesti eikä samaa tapaa toimia tule soveltaa kaavamaisesti joka kohteeseen.

Parhaimmillaan täydennysrakentaminen kehittää vanhoja asuinalueita, tiivistää asumista ja saattaa sitä kautta houkutella alueelle esimerkiksi lisää palveluita ja parantaa liikenneyhteyksiä sekä nostaa kiinteistöjen arvoa. Tehdyt investoinnit kunnallistekniikkaan tulee hyödyntää täysmääräisesti kehittämällä vanhoja asuinalueita uusien rinnalla. Täydennysrakentamista tulee kuitenkin aina tehdä naapurustoa kuunnellen ja kunnioittaen.

 

Jari Ahokas
Vantaan kokoomuksen kuntavaaliehdokas