Vantaan Kokoomus

Uutiset

Vantaan budjettineuvotteluissa positiivinen lopputulos

Vantaa tasapainottaa talouttaan yli 40 miljoonalla eurolla – ilman kuntaveron korotuksia ja opetukseen kohdistuvia leikkauksia

Vantaan budjettineuvotteluissa saatiin sovituksi talouden tasapainottamisesta ilman että kuntaveroa tarvitsee korottaa ja ilman että asukkaiden avainpalveluita leikataan. Tämä oli pitkälti sen ansiota, että poliittisten ryhmien ja viranhaltijoiden yhteisvalmistelu käynnistettiin jo toukokuussa.

Sari Multalan vetämä valmistelu

Kaupunginhallitus nimesi toukokuussa tuotavuus- ja kasvutoimikunnan, jonka ensimmäisenä tehtävänä oli tehdä ehdotus seuraavan valtuustokauden talouden reunaehdoista. Toimikunnan varsinaisina kokoomuslaisina jäseninä ovat Sari Multala (pj), Sakari Rokkanen ja Lauri Kaira sekä puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna Carita Orlando.

Sari Multalan vetämä toimikunta teki valmistelutyötä keväästä alkaen. Tällä työllä oli ratkaiseva merkitys siinä, että saatiin hyvin laaja konsensus raskaista budjettipäätöksistä. Taloutta joudutaan sopeuttamaan yli 40 miljoonalla eurolla.

Kokoomuksen tavoitteita

Kokoomuksen valtuustoryhmä piti keväästä alkaen neuvottelutilanteesta useita etäneuvotteluja. Päätavoitteiksi asetettiin seuraavat asiat:

 • taloutta pitää tasapainottaa ja jarruttaa velkaantumista
 • kuntaveroa ei saa korottaa (mm. vihreät ja perussuomalaiset esittivät tätä vielä noin kuukausi sitten).
 • kiinteistöveron korotus on mahdollisimman pieni
 • vantaalaisten tärkeistä palveluista ei tule leikata, vaan säästöjä haetaan tehostamalla
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimialan säästöt ovat mahdollisimman pienet

Kokoomuksen tärkeimpiä saavutuksia

Kaupunginhallitus hyväksyi budjettiesityksen tiistaina. Kuten tiedetään, kuntaveron korotuksilta vältyttiin. Muista Kokoomuksen toteutuneista tavoitteista mainittakoon erikseen seuraavat:

 • vakituisen asunnon kiinteistöveroa ei korotettu lainkaan
 • kiinteistövero nousi myös yhteenlaskettuna (asunto + tontti) vähemmän kuin alkuperäisessä esityksessä
 • työllisyyspalveluihin tuli lisää vakansseja
 • liikuntaneuvonnan hanketta jatketaan
 • pysäköinnissä ensimmäinen tunti säilyy maksuttomana
 • päätettiin tehdä selvitys Vantin tulevaisuudesta elokuun 2021 loppuun mennessä.

Muita tärkeitä tuloksia

Neuvottelutulos sisältää muitakin muutoksia aiemmin julkistettuun kaupunginjohtajan pohjaesitykseen.

Esimerkiksi kotihoidon kuntalisää ei poistettu kokonaan, vaan se alenee nyt samalle tasolle kuin Espoossa (leikataan 55 eurolla/kk 1.4.2021alkaen). Monet näistä tehtiin yhdessä, ja olisi väärin nimetä niitä mínkään yksittäisen puolueen saavutuksiksi.

Silti on ilo kertoa, että mukana on muitakin Kokoomuksen pitkään ajamia asioita (mm. terveyspalvelujen puhelinpalvelujen ongelmien korjaaminen, ikäihmisten kotipalvelujen kehittäminen, pientalotuotannon edistäminen. Esimerkiksi tällaiset  kirjaukset:

 • Puhelinpalvelujen saatavuutta ja laatua parannetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Keskitettyä puhelinpalvelua täydentää terveysasemien puhelinpalvelu ja yksityiseltä ostettu palvelu. Puheluun vastaamisen tavoiteaika on viisi minuuttia ja takaisinsoitto toimii.
 • Kotihoidon palvelutasoa turvataan lisäämällä palveluihin 10 uutta vakanssia.  Iäkkäiden kotona asumista tuetaan kotiin vietävillä palveluilla, kotikuntoutuksella ja moniammatillisella palvelumallilla (ml. lääkäripalvelut).
 • Huolehditaan siitä, että eriytymiskehitys pysäytetään ja segregoitumista ei pääse syntymään.
 • Maankäytön strategisella suunnittelulla huolehditaan siitä, että kaikki alueet voivat kehittyä ja uudistua omaleimaisina kokonaisuuksinaan.
 • Kaupunki tekee vuoden 2021 aikana toimintasuunnitelman pientalotuotannon lisäämiseksi.
 • Selvitetään mahdollisuudet luoda uuden tyyppisiä, alueen vetovoimaa ja elävää kaupunkikulttuurin edistäviä kulttuurikeskittymiä yhteistyössä kulttuuriyrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.
 • liikuntaseurojen käyttövuoromaksut eivät nouse ja tekojäät ja hiihtoladut tehdään myös vuonna 2021
 • Tikkurilan urheilupuiston uuteen yleissuunnitelmaan sisällytetään selvitys kumppanuusmallista sekä arvio olosuhteiden saattamisesta kansallisen liigan vaatimalle tasolle.
 • Tulevissa liikuntapaikkarakentamisen hankkeissa selvitetään yhteistyömahdollisuudet yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Selvitetään Elmon uimahallin rakentamisen suunnittelun yhteydessä ulkopuolisen jäähallin mahdollistaminen Elmon urheilupuiston alueelle.

Lisätietoja:

Sari Multala, Lauri Kaira, Sakari Rokkanen, Carita Orlando