• Kirjaudu

Näistä olemme ylpeitä

Politiikka on pitkäjänteistä, yhteistyötä ja ymmärtämistä vaativa laji. Suomalaisessa järjestelmässä yhden puolueen on suurissa kaupungeissa mahdoton toteuttaa asioita yksin. On kuitenkin asioita, jotka ovat olleet ja ovat lähellä sydäntämme ja joita ylpeästi voimme kutsua saavutuksiksemme. Tässä niistä joitakin.

Alhainen veroprosentti

Vantaan kuntavero on yksi maan pienimmistä. Pidämme tärkeänä, että saat päättää itse rahojesi käytöstä.

Talous- ja velkaohjelma

Hyvin hoidettu talous ja tehokas hallinto ovat hyvän hallinnon kulmakiviä.

Työpaikat

Vantaan Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on 107 %. Rakennamme kaupunkia, jossa kannattaa tarjota työtä.

Lentokenttä ja Aviapolis

Olemme aktiivisesti kehittäneet lentokenttää ja sen lähialueita yhtenä Vantaan vetovoimatekijöistä.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen

Olemme aina uskoneet, että Vantaalla tarvitaan oikeita kaupunkikeskuksia. Tämä työ näkyy kasvavina ja kehittyvinä kaupunkimaisina keskuksina.

Kehä III

Vantaalla asuvimme toimiva ja nopea tieverkko on tärkeä. Laskemme Kehä III:n perusparannuksen saavutuksiimme.

Kehärata

Kasvava kaupunki tarvitsee parempaa julkista liikennettä. Oma metromme, Kehärata, avaa uusia mahdollisuuksia kaupungin kehittämiseen.

Parempaa koulutusta

Puolueemme on perustettu sivistyksen nimissä. Olemme aina ajaneet parempaa koulutusta, pienempiä luokkakokoja ja valinnanvaraa kieliopintoihin.