• Kirjaudu

Vantaan Kokoomuksen päättäjäkoneella voit löytää Kokoomuksen vantaalaisia päättäjiä.

Joskus voi olla vaikea löytää oikeaa poliitikkoa johon olla yhteydessä kun haluat vaikuttaa kunnalliseen tai valtakunnalliseen päätöksentekoon. Päättäjäkoneemme auttaa sinua löytämään osaamista, arvomaailmaa ja asuinaluettasi lähellä olevan Kokoomuslaisen päättäjän.

1. Suuralueet

Useimmissa asia-asioissa ole merkitystä millä alueella päättäjä asuu, he palvelevat koko kaupunkia. Joskus kuitenkin oman alueen asukki tuntee paremmin alueen ongelmia ja tulevaisuudennäkymiä.

Voit myös valita useamman suuralueen.
2. Osaamisalueet

Mikä tai mitkä osaamisalueet ja vaikuttamiskanavat mielestäsi päättäjällä tulisi olla?

Kaavoitus, kaupunkisuunnittelu ja yleiskaavoitus.


Päivähoito ja varhaiskasvatus, perusopetus, lukio ja aikuiskoulutus, kirjastot.


Sosiaali- ja terveydenhuolto.


Kaupungin tehtävien hoidon laillisuus ja tarkastaminen.


Tiestö ja yhdyskuntatekniikka, kaupungin rakennukset, varikot ja liikenneturvallisuus


Kulttuuri, taiteen opetus ja museotoiminta, liikuntatoiminnan tukeminen ja nuorisotyö.


Rakennusvalvonta ja elintarviketurvallisuus, ympäristönsuojelu.


3. Vantaan heikkoudet ja vahvuudet

Vantaa on upea paikka asua, vaikka ei tietenkään valmis tai ilman vikoja. Mitkä mielestäsi alla olevista vaihtoehdoista ovat Vantaan kaupungin suurimmat kipukohdat ja suurimmat vahvuudet? Voit valita useamman.

Heikkoudet
Vahvuudet