• Kirjaudu

Perustiedot

Puhelin: 0400210169
Sähköposti: markus.lyyra@lyyrat.fi

Luottamustehtävät

Poliittiset luottamustehtävät Vantaalla ja puolueessa vuodesta 2013 alkaen.

Kaupunginvaltuusto vara (1.6.2017 - 31.5.2021)

Kaupunkisuunnittelulautakunta, varajäsen (1.6.2017 - 31.5.2021)

* Listaus perustuu kotisivuja varten tallennettuun tietoon eikä sisällä kaikkia nykyisiä tai aiempia luottamustehtäviä.

Lisätietoja

Tulen edustamaan länsi-vantaalaisia ja ajamaan Länsi-Vantaan asioita kuntalaisten parhaaksi tullessani valituksi Valtuustoon. Erityisesti haluan edistää Länsi-Vantaan kouluolojen kehittymistä sellaisiksi, että lapsilla on kouluissa terveellistä, turvallista ja viihtyisää ja että asukkaiden toiveet kouluolojen järjestämisessä huomioidaan. Lähikouluja tulee etenkin pienten koululaisten osalta suosia aina, kun se on mahdollista. Opettajat Vantaalla ovat huippuluokkaa, mutta kaikki koulurakennuksemme valitettavasti eivät. Ja ne, jotka ovat – kuten Tuomelan koulu – niiden arvoa kaupunki ei suostu ymmärtämään. Pelkällä virkamiestyöllä ei näitä tavoitteita saavuteta. Se on jo nähty.

Lisäksi haluan edistää Länsi-Vantaan asukkaiden liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia osallistumalla aktiivisesti niiden kehittämiseen. Vantaalla on paljon upeita urheilu- ja harrasteseuroja, joiden tukeminen kunnan toimesta on arvokasta, kuin laittaisi rahaa pankkiin.  

Oman yrittäjätaustani vuoksi myös kaikenlainen yritteliäisyyden ja yritystoiminnan kehittäminen Vantaalla on tärkeää. Luomalla yrityksille hyvät edellytykset toimia Vantaalla hyödymme me kaikki tästä kasvavien verotulojen merkeissä. Vantaassa on potentiaalia kehittyä huomattavasti nykyistä paremmaksi kunnaksi myös elinkeinotoimintansa puolesta.

Minut sai mukaan kunnalliseen politiikkaan yksi ja ainoa syy, ja se oli kaupunkimme virkamiesten esitys lakkauttaa Hämeenkylässä toimiva 200-oppilaan lähikoulu. Tuomelan koulu päätettiin lakkauttaa huolimatta asukkaiden vastustuksesta, joka konkretisoitui yli 10.000 vantaalaisen allekirjoittamaan kansalaisaloitteeseen. Edes oman alueemme valtuutetut eivät vaivautuneet puolustamaan omia äänestäjiään! Tämä asukkaita halveksiva käytös sai monet ml. myös minut pettymään heidän toimintaansa. 

Jos kuntalaisten ääntä ei kuunnella eikä tehtyjä virheitä suostuta myöntämään, niin jossain on vikaa. Jos nämä viat voi korjata vain osallistumalla itse asioista päättämiseen, niin olkoon sitten niin – muutetaan asioita sisältä käsin. Tästä syystä liityin Kokoomukseen, joka kaikista puolueista on lähimpänä omia arvojani: yksilönvapaus päättää omista asioistaan sekä sivistyksen ja yritystoiminnan edistäminen yhteiskunnassamme on tärkeä tavoite, vaikkei näiden toteutumista välttämättä nykypolitiikassa aina näekään.

Mikäli jaat ajatukseni Vantaasta ja haluat valtuuttaa minut edistämään tällä sivustolla esittelemiäni asioita, niin kirjoita 9.4. äänestyslippuun numero 480.