• Kirjaudu

Perustiedot

Puhelin: 0503321341
Sähköposti: sami.p.kanerva@gmail.com
Kotisivu: www.samikanerva.fi

Luottamustehtävät

Poliittiset luottamustehtävät Vantaalla ja puolueessa vuodesta 2013 alkaen.

Kaupunginvaltuusto ryhmän varapuheenjohtaja (1.6.2017 - 31.5.2021)
Opetuslautakunta Puheenjohtaja (1.6.2017 - 31.5.2021)
Sisäilma-asiain neuvottelukunta Puheenjohtaja (1.6.2017 - 31.5.2021)
Kunnallisjärjestön hallitus Puheenjohtaja (1.1.2020 - 31.12.2020)
Vantaankosken Kokoomus r.y. Puheenjohtaja (1.1.2016 - 30.1.2019)
Kunnallisjärjestön hallitus (1.1.2017 - 31.12.2017)

Kaupunginhallitus, varajäsen (1.6.2017 - 31.5.2021)
Kunnallisjärjestön hallitus, varajäsen (1.1.2016 - 31.12.2016)

* Listaus perustuu kotisivuja varten tallennettuun tietoon eikä sisällä kaikkia nykyisiä tai aiempia luottamustehtäviä.

Lisätietoja

Olen 41-vuotias kahden kouluikäisen lapsen isä Ylästöstä, koulutukseltani tekniikan tohtori ja töissä teknologia-teollisuudessa asiantuntijatehtävissä. Olen aktiivinen vanhempaintoimija Ylästön ja Vantaankosken koulujen vanhempainyhdistyksissä ja toimin puheenjohtajana Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistyksessä.

Pyrin valtuustoon, koska haluan olla hyödyksi kotikaupungilleni.

Valtuutetun on sisäistettävä useita asioita lyhyessä ajassa ja ymmärrettävä niiden keskinäiset vaikutukset. Lisäksi on pystyttävä kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa, kuuntelemaan näkemyksiä ja perustelemaan kantansa. Tähän olen erikoistunut parinkymmentä vuotta työelämässä, harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä. Olen johtanut projekteja ja tiimejä, kehittänyt uutta teknologiaa, ratkaissut haasteita asiakkaiden kanssa, esitelmöinyt konferensseissa, suunnitellut investointeja, neuvotellut sopimuksia, tutkinut ja opettanut. Nyt tarjoan osaamiseni Vantaan käyttöön.

Hyvinvointi ehkäisee ongelmia.

Ihminen voi hyvin, kun hän on terve ja hallitsee elämäänsä. Yksilö on vastuussa valinnoistaan, mutta kaupunki luo puitteet terveelliselle elämälle ja voi kannustaa viisaisiin valintoihin. Hyvinvoivan yhteiskunnan edellytyksiä ovat:

  • Terveet koulut ja muut julkiset rakennukset

  • Kohtuuhintaiset lasten ja nuorten harrastukset

  • Laadukas koulutus ja varhaiskasvatus

  • Monipuoliset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet

  • Terveitä elämäntapoja edistävät terveyspalvelut

  • Elämänhallintaan ohjaavat sosiaalipalvelut

  • Menestyvät ja työllistävät yritykset

  • Sujuva arki ja toimivat liikenneyhteydet

Kun panostamme hyvinvointiin, meidän ei tarvitse käyttää kaikkea energiaamme ongelmien ratkomiseen. Yritysmaailman termeillä siirrymme reaktiivisesta proaktiiviseen toimintaan.

Arvot ovat politiikan perusta.

Hyvinvointi  on hyvän elämän edellytys. Ihminen voi hyvin silloin, kun hän on terve ja hallitsee omaa elämäänsä. Yhteiskunnan tehtävä on luoda edellytykset hyvinvoinnille ja kannustaa tekemään tervettä elämää edistäviä valintoja.

Tulevaisuus  on lapsissa ja nuorissa. Vastuullisten aikuisten on huolehdittava lasten ja nuorten hyvinvoinnista, jotta he takaavat meidän ja omien lastensa hyvinvoinnin tulevaisuudessa.

Vapaus  tehdä valintoja kuuluu sivistyneeseen demokratiaan. Yhteiskunta ei saa rajoittaa valinnanvapautta, vaan sen on edistettävä sitä kaikin keinoin.

Vastuu  valinnoista kuuluu jokaiselle. Yhteiskunnan on autettava hädässä ja tarjottava tukea sitä tarvitsevalle, mutta suurin osa pärjää vähemmälläkin holhouksella.

Järkevä  taloudenpito ja palveluiden toteutus säästää veronmaksajien rahoja parempiin tarkoituksiin. Julkiset palvelut tulee priorisoida ja toteuttaa tarkoituksenmukaisesti, myös yritysten ja järjestöjen avulla.

Osallisuus  lisää tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta. Asukkaille on tarjottava vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa myös vaalien välillä.

Kuunteleminen  lisää viisautta. Kokeneinkaan päättäjä ei voi tietää kaikkea valmiiksi, vaan tieto karttuu muiden kanssa keskustellessa.

Lopputulos  ratkaisee. Onnistumista ei mitata kannanottojen määrällä tai puheiden pituudella. Aikaansaava vaikuttaja osaa avata suunsa oikeaan aikaan oikeassa seurassa.