• Kirjaudu

Elämänlaatua senioreille

Suomi ja Vantaa ikääntyvät. Virallisten ennusteiden mukaan vanhuuseläkeiän saavuttaneiden määrä kasvaa Vantaalla noin 1100 hengellä vuodessa.

Eliniät pitenevät ja väestön keski-ikä nousee. Tämä kehitys pitää ottaa huomioon, kun asuinalueita, palveluja ja liikenneyhteyksiä suunnitellaan.

Seniorit ovat yksilöitä kuten kaikki muutkin. Heillä on erilaisia elämäntilanteita, toiveita ja tarpeita. Vantaan tulee ottaa huomioon sekä hyväkuntoiset aktiiviset seniorit että ne, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja palveluita.  

Koska senioriväestön määrä kasvaa, heidän hyväksi pitää tehdä enemmän. Tämä merkitsee ajattelutavan muutosta. Esimerkkejä on paljon. Julkisen liikenteen järjestelyissä ja reiteissä tulee ottaa senioriväestö huomioon. Ikäihmisten yksinäisyyttä on torjuttava ja kehitettävä yhteisöllisyyttä, tarjottava harrastusmahdollisuuksia ja kohtaamispaikkoja. Palvelujen laatuun ja saatavuuteen pitää panostaa.   

Laadukkaat palvelut pitää turvata siitä riippumatta, hoitaako niitä jatkossa Vantaa vai sote-alue. Palvelujen käyttäjiä pitää kuunnella herkällä korvalla ja tarjota palveluja kunkin ihmisen todellisten tarpeiden mukaan 

Yhteiskunnan ei pidä yrittää tehdä kaikkea itse. Palveluja voidaan tuottaa yhteistyössä yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin kanssa  Lisätään valinnanvapautta ja palvelun sujuvuutta palveluseteleillä ja sähköisillä ajanvarausjärjestelmillä. Edistetään korkealaatuisten yksityisten senioritalojen rakentamista. 

Kokoomus esitti vuoden 2017 budjettiin miljoonan euron lisäyksen, ikäihmisten kotona asumisen edistämiseksi ja omaishoidon tukemiseksi. Tätä korotusta pitää jatkaa myös tulevaisuudessa.  

Kuten alussa kirjoitin, seniorit ovat yksilöitä. Silti, kun ikää karttuu tarpeeksi, palveluntarve kaikilla kasvaa. Tähän tarpeeseen pitää vastata sataprosenttisesti. Kun on pitkän ikänsä maksanut veroja, niille on saatava vastinetta, kun sitä tarvitsee.  

  • kuunnellaan senioreja herkällä korvalla ja vastataan tarpeisiin
  • torjutaan yksinäisyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä
  • edistetään kotona asumisen tukipalveluita
  • turvataan laadukkaat senioripalvelut ja valinnanvapaus 

Lauri Kaira

Kirjoittaja on Vantaan Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja 2012-2017 ja kaupunginhallituksen jäsen.