• Kirjaudu

Opetuslautakuntaryhmä haluaa panostaa ennaltaehkäiseviin neuvolapalveluihin

Kokoomuksen lautakuntaryhmä esitti Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa toimialan talousarvioon 0,2 miljoonan euron menolisäystä, joka kohdennettaisiin ennaltaehkäiseviin neuvolapalveluihin. Kokoomuksen mielestä lisäpanostus ennaltaehkäiseviin neuvolapalveluihin ja vanhempainvalmennukseen ennaltaehkäisisi muun muassa lasten ja nuorten mielenterveysongelmia sekä syrjäytymistä.

“Kalliiden korjaavien lastensuojelullisten toimenpiteiden sijaan painotusta lasten ja nuorten palveluissa tulisi saada käännettyä ennaltaehkäisevään suuntaan. Vanhempainvalmennus tutkitusti parantaa lasten ja vanhempien välistä tärkeää varhaista vuorovaikutusta ja siten tukee vanhempia kasvatustyössä”, toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Piia Kurki (kok.).

Koska Kokoomus on sitoutunut kaupunginhallituksen keväällä hyväksymään talouskehykseen, esitti lautakuntaryhmä ennaltaehkäisevien palveluiden rahoittamista maltillisilla, suuruusluokaltaan yhden euron suuruisilla asiakasmaksujen korotuksilla.

Muut ryhmät eivät kannattaneet Kokoomuksen esitystä lisäpanostuksesta ennaltaehkäisyyn.

Lisätietoja:
Piia Kurki
p. 044 0309 850
piia.kurki@vantaa.fi

Piia Kurki