• Kirjaudu

Koulutus: Oppimisen iloa

Kuntien tärkeimmät päätökset liittyvät tulevaisuudessa kouluihin ja päiväkoteihin. Me haluamme Vantaan, jossa päiväkodin portista ulos astuessamme tai hyvää koulupäivää lapsillemme toivottaessamme voimme luottaa siihen, että lapsemme saavat hyvää opetusta ja kasvatusta turvallisessa ympäristössä.

Varhaiskasvatus vahvistaa mahdollisuuksien tasa-arvoa ja tasoittaa lasten välisiä eroja oppimisessa. Varhaiskasvatus pitäisi nähdä yhä vahvemmin investointina tulevaisuuteen ja koulutusjärjestelmämme keskeisenä osana. Vantaan Kokoomuksen tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman monen lapsen osallistuminen laadukkaaseen, tavoitteelliseen ja ammattimaiseen varhaiskasvatukseen. Tuemme tavoitteen toteutumista tarjoamalla perheille monipuolisesti erilaisia varhaiskasvatuspalveluja, kuten maksuttomia kerhoja, sekä säilyttämällä päiväkotiryhmien koot kohtuullisina. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun keskeinen tehtävä on luoda hyvä pohja elinikäiselle oppimiselle.

Laadukas koulutus muodostuu osaavista opettajista, toimivista opetusryhmistä sekä ajantasaisista oppimisympäristöistä ja -välineistä. Luokkakoot ovat Vantaalla pieniä ja olemme kiilanneet Suomessa digi-opetuksen kärkikaupungiksi. Olemme saaneet tällä valtuuskaudella tärkeän tavoitteemme läpi: englannin opiskelu käynnistyy Vantaalla jo ensimmäisellä luokalla. Lapset kehittyvät eri tahtiin ja ovat erilaisia oppijoita. Kouluissa on tarjottava tukea sitä tarvitseville, mutta toisaalta myös haasteita nopeammille oppijoille. Haluamme vahvistaa valinnaisuutta erityisesti oppimistavan valinnassa sekä varmistaa vähintään tunnin liikuntaa jokaiseen koulupäivään.

Jokaiselle vantaalaiselle nuorelle on löydyttävä opiskelupaikka peruskoulun jälkeen. Vantaan toisen asteen oppilaitosten on oltava houkuttelevia vaihtoehtoja nuorille. Haluamme ammatilliseen koulutukseen lisää työelämälähtöisyyttä ja varmistaa lukiossa laajan kielitarjonnan sekä vahvistaa kansainvälisyyttä.

Terveiden koulutilojen tulisi olla itsestäänselvyys. Vantaan Kokoomus asettaa rakentamisen ja kunnossapidon ykkösprioriteetiksi terveet ja ilmanlaadulta moitteettomat päiväkodit ja koulut. Tiiviimmällä vuoropuhelulla vanhempien kanssa puututaan tehokkaammin sekä koulukiusaamiseen että huolehditaan kouluteiden turvallisuudesta.

  • Perheille monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja varhaiskasvatuspalveluihin
  • Kouluissa ajantasaiset oppimisvälineet ja saatavilla yksilöllistä tukea ja opetusta
  • Varmistetaan vähintään tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään
  • Jokaiselle vantaalaiselle nuorelle on löydyttävä opiskelupaikka peruskoulun jälkeen
  • Rakentamisen ja kunnossapidon ykkösprioriteettina tulee olla terveet päiväkodit ja koulut

Sari Multala