• Kirjaudu

Sisäilmaongelmiin puuttuminen vahvasti esillä lautakunnan budjettikäsittelyssä

Vantaan opetuslautakunta käsitteli 12.9. sivistystoimen talousarvioesityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi sekä toimitilainvestointeja vuosille 2018-2027.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat olleet tuoreen valtuustokauden yksi puhutuimmista asioista. Huolta on aiheuttanut myös haasteet erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroinnissa yleisopetukseen.

-        Lautakunta pitää tärkeänä sitä, että Vantaan koulut ja päiväkodit saadaan kokonaisuudessaan sellaiseen kuntoon, että lapsilla ja työntekijöillä hyvä ja turvallinen olla, toteaa opetuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Sami Kanerva (kok).

Opetuslautakunnan porvariryhmän (kok+rkp) ehdottamilla pöytäkirjalausumilla (asiakohtaan §7), jotka lautakunta yksimielisesti otti yhteisiksi lausumiksi, halutaan kiinnittää loppuvuoden budjettikäsittelyssä valtuuston erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

”Sisäilmasta oireilevien lasten ja henkilökunnan oikeus terveelliseen työympäristöön tulee varmistaa tarvittaessa erityisjärjestelyillä ilman tarpeetonta viivettä.”

”Sivistystoimen tulee kartoittaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroinnissa havaittuja ongelmia ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ongelmien ratkaisemiseksi.”
Lautakunta yhtyy myös teknisen lautakunnan aiemmin hyväksymään lausumaan (OPLAssa vastaava lausuma asiakohtaan §9):

”Sisäilmakorjauksiin varatun määrärahan tulisi olla sekä uusiin äkillisesti ilmeneviin korjaustarpeisiin että jo havaittujen vikojen korjaamiseen riittävä. Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan työ tulee huomioida toimialan työohjelman ja talousarvion valmistelussa.”

Esillä oli myös Korson alueen kouluverkon uudistaminen.

-        Korson kouluverkon muutokset ovat iso kokonaisuus, jota pitää pohtia tarkoin useista näkökulmista. Otamme lautakunnassa ja valtuustossa mielellämme alueen asukkaiden ajatuksia vastaan, Kanerva summaa.

Tiistaina ollut kokous oli lautakunnan toinen.

-        Olen erittäin tyytyväinen opetuslautakunnassa jo kehittyneestä hyvästä yhteishengestä ja avoimesta keskustelusta eri ryhmien välillä sekä kokouksessa. Tästä on hyvä jatkaa, Kanerva summaa ja kiittelee.

Lisätietoja:
Sami Kanerva (kok)
Vantaan kaupunginvaltuutettu, opetuslautakunnan puheenjohtaja
050 332 1341

Sami Kanerva